Kurs z pierwszej pomocy rozszerzony

Kompleksowe kurs z pierwszej pomocy dla Ciebie!
Kontakt

Kurs z pierwszej pomocy rozszerzony

Rozszerzone kurs z pierwszej pomocy ma na celu przygotować uczestników do udzielania pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia stanów zagrożenia życia, wystąpienia urazów i stanów nagłych u osób dorosłych, dzieci, niemowląt oraz w trakcie zdarzeń o charakterze komunikacyjnym. Szkolenie podstawowe  ma charakter teoretyczno-praktyczny, około 60% czasu zajęć jest poświęcone na praktyczne wykonywanie czynności z zakresu resuscytacji krążeniowo oddechowej i opatrywania ran.

Dla kogo?

Rozszerzone szkolenie z pierwszej powinna odbyć każda osoba, która jest chętna poznać zasady udzielania pierwszej pomocy u dzieci, dorosłych i w wypadkach komunikacyjnych! W czasie szkolenia nabywa się podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu ratowania życia drugiego człowieka oraz zapoznaje się z podstawowymi środkami opatrunkowymi i urządzeniem AED (któremu poświęcony jest oddzielny moduł szkolenia).

Czas trwania

Minimalny czas szkolenia rozrzerzonego z pierwszej pomocy wynosi 10 godzin zegarowych – rekomendujemy 14 godzin.

  Koszt

  Jeżeli chcesz zapisać się na szkolenie podstawowe z pierwszej pomocy kliknij tutaj i sprawdź najbliższe terminy zajęć otwartych. Jeżeli poszukujesz szkolenia podstawowego dla grupy zorganizowanej to kliknij tutaj i skontaktuj się z nami!

  Program kursu z pierwszej pomocy rozszerzonego

  Część 1 – BLS+AED

  • Standardy postępowania w udzielaniu pierwszej pomocy
  • Nagłe zatrzymanie krążenia – co to dokładnie oznacza
  • Łańcuch przeżycia
  • Prawo w udzielaniu pierwszej pomocy
  • Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
  • Ocena osoby nieprzytomnej
  • Ocena funkcji życiowych
  • Skuteczne wzywanie pomocy – numery alarmowe
  • Pozycja boczna oraz obracanie z brzucha na plecy – ćwiczenia sytuacyjne
  • Postępowanie z osobą nieprzytomną
  • Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
  • Postępowanie przy zadławieniu
  • Zapoznanie z urządzeniem AED i zasadami jego działania
  • Praktyczne prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem AED

  Część 2 – Stany nagłe

  • Wstrząs (rodzaje i postępowanie)
  • Omdlenie
  • Ból w klatce piersiowej – zawał
  • Udar mózgu
  • Udar cieplny
  • Wychłodzenie organizmu
  • Napad duszności, problemy z oddychaniem, POChP
  • Napad drgawek
  • Zatrucia
  • Substancje niebezpieczne
  • Postępowanie z poszkodowanym pod wpływem narkotyków i alkoholu

  Część 3 – Urazy i obrażenia ciała

  • Urazy głowy, klatki piersiowej, brzucha, kończyn i sposoby ich zabezpieczania
  • Postępowanie z poszkodowanym po urazie
  • Oparzenia
  • Porażenia prądem
  • Uraz kręgosłupa
  • Zawartość apteczki pierwszej pomocy
  • Ćwiczenia praktyczne w opatrywaniu ran i złamań

  Część 4 – BLS u dzieci

  • Różnice w budowie anatomicznej i fizjologii między dorosłym a dzieckiem
  • Komunikacja z dzieckiem w trakcie udzielania pierwszej pomocy
  • Postępowanie po utracie przytomności
  • Postępowanie przy zadławieniu
  • Prowadzenie resuscytacji u dzieci w zależności od wieku
  • Wykorzystanie AED u dzieci

  Część 5 – Urazy i stany nagłe u dzieci

  • Najczęstsze przyczyny konsultacji lekarskich u dzieci
  • Rany i obrażenia ciała u dzieci
  • Uraz głowy
  • Uraz jamy brzusznej
  • Gorączka
  • Żółtaczka noworodków
  • Kolka
  • Biegunka
  • Wymioty
  • Ból brzucha
  • Zaparcia
  • Ostra moszna
  • Ból w klatce piersiowej
  • Choroby infekcyjne
  • Choroby neurologiczne
  • Oparzenia termiczne
  • Oparzenia słoneczne
  • Odmrożenia
  • Udar cieplny
  • Ciało obce w przewodzie pokarmowym/nosie
  • Zagrożenia okulistyczne
  • Ukąszenia przez owady
  • Kleszcze – postępowanie
  • Ostre zapalenie nagłośni
  • Zespół nagłej śmierci noworodka – SIDS