Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy KPP

66 godzin praktycznego kursu - zostań Ratownikiem z Erkao

 

 

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Kontakt

Kwalifikowana pierwsza pomoc, kurs KPP 

Odbycie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy umożliwia zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym uzyskanie tytułu „Ratownika„. 

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego otrzymujesz tytuł Ratownik – jest to najwyższy poziom przeszkolenia jaki można uzyskać bez konieczności legitymowania się dyplomem ukończenia studiów o kierunku medycznym.

Organizując kursy i szkolenia z pierwszej pomocy dbamy o dużą ilość ćwiczeń praktycznych – szczególną uwagę przykładamy właśnie do kursu kpp w czasie którego zespół instruktorów dba o przygotowanie do działań Ratowniczych uczestników kursu. Działamy zgodnie z wymogami prawnymi w zakresie przygotowania sprzętowego, doświadcznia kadry instruktorskiej oraz programu oferowanego kursu kpp

 

Dla kogo jest kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy?

W kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy może wziąć udział każda osoba której stan zdrowia umożliwia uczestnictwo w zajęciach (z uwagą na fakt dużej ilości ćwiczeń praktycznych). Wszystkich chętnych zdobyć nowe kwalifikacje zapraszamy na zajęcia otwarte które organizujemy cyklicznie w Warszawie, natomiast grupy zorganizowane (OSP, PSP, WOPR) zapraszamy do kontaktu z naszym biurem – przyjedziemy do was!

Ukończenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy następuje w momencie gdy uczestnik:

  • posiada 100% frekwencji w uczestnictwie kursu
  • zaliczy egzamin teoretyczny (zaznaczenie min. 90% prawidłowych odpowiedzi, czyli uzyskanie co najmniej 27 punktów na teście)
  • zaliczy egzamin praktyczny który polega na wykonaniu dwóch losowych zadań oraz prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie 

Po odbyciu szkolenia w przypadku niezaliczenia egzaminu lub nieobecności na egzaminie, uczestnik otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa w kursie KPP, które po zaliczonym pozytywnie egzaminie zostaje zamienione na zaświadczenie ukończenia kursu KPP z nadaniem tytułu ratownika.

Zaświadczenia zostają wydane uczestnikom w dzień egzaminu lub zostają przesłane na wskazany przez uczestnika adres.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Po tym okresie należy zdać ponownie egzamin (Recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy).

Koszt kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy kpp

Cena odbycia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla osób indywidualnych wynosi 650zł aby zapisać się na szkolenie wybierz termin dla siebie zapisy i wypełnij formularz kontaktowy. 

Każdy uczestnik kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy otrzyma od nas:

  • Dostęp do strefy zamkniętej
  • Dostęp do platformy e-earning
  • Dodatkowe materiały
  • Prezentacje multimedialne 

 

Dla grupy zorganizowanej wycena jest prowadzona indywidualnie – w tym celu zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

 

Program kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Zgodnie z wymogami prawnymi dot. organizacji kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, kurs KPP trwa 66 godzin (z czego aż 41 godzin to praktyka), w trakcie których zajęcia są realizowane z niżej zaprezentowanym programem:

1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne.
2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.
5. Poszkodowany nieprzytomny.
6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
8. Wstrząs.
9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru.
12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.