Pierwsza pomoc dla przedszkoli i żłobków

Bezpieczeństwo dziecka jest priorytetem!

 

 

Szkolenia z pierwszej pomocy pediatrycznej dla opiekunów dzieci w przedszkolach i żłobkach

Kontakt

Szkolenie z pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci w żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych.

Małe dzieci powierzone pod opiekę przez rodziców placówce opiekuńczej (przedszkole, żłobek, klub dziecięcy) wymagają szczególnej uwagi. Zadaniem opiekunów dzieci jest nie tylko sprawowanie nadzoru nad ich wstępnym etapem wychowania, zapewnienia rozrywki w czasie opieki czy też rozwijania u podopiecznych umiejętności społecznych, ale najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa.

Z uwagi na fakt, że dzieciom trudno wyrazić, że coś je boli, że mają gorączkę bądź duszności, a często jedyną reakcją jest płacz – dlatego tak ważne jest, aby pracownicy placówki mieli wiedzę i umiejętności jak rozpoznać zagrożenie zdrowia lub  życia u dzieci oraz jak reagować w takiej sytuacji. Szkolenia z pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci w przedszkolu i żłobku umożliwiają nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie postępowania i odpowiedniego reagowania na występujące zagrożenia dla życia, zdrowia oraz w momencie wystąpienia ran i urazów ciała.

Tematyka szkoleń pierwszej pomocy pediatrycznej

Kurs pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci w przedszkolu i żłobku nie ogranicza się tylko do zagrożeń zdrowotnych. Szczególną uwagę przykładamy do procesu wzywania pogotowia i przygotowania na jego przyjazd oraz zasad postępowania na wypadek pożaru bądź innego zagrożenia, które może mieć miejsce na terenie przedszkola, żłobka bądź klubu dziecięcego. Istotne, aby odpowiednio zadbać o bezpieczeństwo psychiczne dzieci w czasie udzielania pierwszej pomocy. Takie sytuacje wywołują stres u dorosłych, a tym bardziej u bezbronnych dzieci, dlatego tak ważne jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa poprzez ochronę przed następstwami  niebezpiecznych zdarzeń.

Kurs pierwszej pomocy w przedszkolu i żłobku – jaka jest jego cena?

Każdą ofertę przygotowujemy indywidualnie, ogólny cennik znajduje się tutaj . Aby uzyskać ofertę zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Organizacja kursu pierwszej pomocy dla opiekunów

Kursy pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci są zawsze realizowane w placówce opiekuńczej zamawiającej szkolenie. Daje to możliwość ćwiczeń praktycznych w znanym środowisku pracy oraz umożliwia instruktorom analizę potencjalnych zagrożeń. Obecny na miejscu instruktor pierwszej pomocy określi uśredniony czas przyjazdu pogotowia ratunkowego do danej placówki i na podstawie tego czasu dojazdu dostosuje ćwiczenia praktyczne po to, aby w jak największym stopniu przygotować opiekunów do udzielania pierwszej pomocy.

Czas i program szkolenia pierwszej pomocy dzieciom

W trakcie szkolenia z pierwszej pomocy w przedszkolu bądź żłobku instruktorzy dokonają przeglądu apteczek pierwszej pomocy, zarekomendują uzupełnienie o określone środki opatrunkowe oraz prowadzą ćwiczenia praktyczne zrealizowane w oparciu o zawartość apteczek.

Podczas szkolenia dla opiekunów dzieci skupiamy się na teoretycznym omówieniu zasad udzielania pierwszej pomocy dzieciom i niemowlętom oraz wskazaniu różnic w postępowaniu u osób dorosłych i dzieci.

Program szkolenia jest dostosowany do specyfiki najczęstszych zagrożeń występujący u dzieci. W trakcie zajęć omówione zostaną:

 • Brak oddechu i zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej
 • Bezdech
 • Ciało obce w drogach oddechowych
 • Drgawki
 • Duszność
 • Gorączka
 • Oparzenia termiczne
 • Uraz głowy lub kręgosłupa
 • Utrata przytomności
 • Zranienia i krwotok

W trakcie szkolenia pierwszej pomocy dzieciom przećwiczymy:

 • Wzywanie pogotowia ratunkowego, rozmowa z dyspozytorem
 • Przygotowanie się na przyjazd zespołu pogotowia ratunkowego
 • Zasady prowadzenia działań ratowniczych w placówce w której przebywają dzieci
 • Opracujemy instrukcję udzielania pierwszej pomocy
 • Wspólne doposażymy apteczkę pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci trwa minimum 4 godzin, gdzie rekomendujemy jego zakończenie w momencie, gdy wszystkie zagadnienia zostaną przećwiczone. Korzystne jest również, aby szkolenie odbywało się w placówce, w której opiekunowie są zatrudnieni. Jeżeli chodzi o kwestię godzin rozpoczęcia szkolenia to dostosowujemy się do godzin pracy pracowników danego przedszkola bądź żłobka – zajęcia mogą również odbywać się w godzinach wieczornych na przykład po godzinie 16.00

Wybierając szkolenie pediatryczne z Erkao dodatkowo:

W ramach szkolenia otrzymacie Państwo od nas 50% zniżki na warsztaty z udzielania pierwszej pomocy dla swoich podopiecznych =)

Po szkoleniu udostępnimy prezentację multimedialną oraz wskażemy literaturę celem przypomnienia oraz poszerzenia swojej wiedzy i kwalifikacji.

Wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla pracowników obecnych na szkoleniu.