fbpx

Szkolenie z pierwszej pomocy dla szkół

Każdy pracownik szkoły niezależnie od pełnionej funkcji jest zobowiązany przejść przez szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 31 października 2018r. Obowiązkowe szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników szkół mają za zadanie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie placówek oraz przećwiczenie podstawowych zagadnień związanych z organizacją pomocy podopiecznym w czasie zajęć szkolnych.

Tematyka szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli

Szkolenie z pierwszej pomocy dla szkół podstawowych i średnich trwa minimum 5 godzin zegarowych! – jest to nasz standard którego będziemy się trzymać, ze względu na fakt że w trakcie tego typu zajęć obowiązkowo trzeba poruszyć dwa bardzo ważne moduły. Pierwszym istotnym elementem szkolenia z pierwszej pomocy w szkole są ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy i prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej u osób dorosłych, zaś drugim elementem są zasady udzielania pierwszej pomocy i prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej u dzieci. Rozbicie szkolenia na dwa duże moduły jest spowodowane faktem wieku uczniów oraz różnic w postępowaniu u dzieci i osób dorosłych (które są bardzo istotne). Przypomnijmy, jeżeli mamy do czynienia z poszkodowanym którego wiek znajduje się w przedziale od 1 roku życia do momentu występowania pierwszych oznak dojrzewania działamy zgodnie ze schematami pierwszej pomocy dzieciom natomiast od momentu kiedy występują pierwsze oznaki dojrzewania postępujemy jak z osobą dorosłą!

Program kursu pierwszej pomocy dla nauczycieli

Program dostosowujemy do potrzeb placówki, jeżeli mamy do czynienia ze szkołą sportową – wydłużymy zajęcia po to aby bardziej szczegółowo omówić i przećwiczyć zasady postępowania w przypadku wystąpienia urazów kostno-stawowych. Dokonamy szybkiej analizy aktualnych wytycznych postępowania w stanach nagłych na terenie placówki zarekomendujemy ewentualne zmiany, każdorazowo instruktor sprawdzi apteczki pierwszej pomocy oraz w razie potrzeby uzupełni o poszczególne środki opatrunkowe 🙂

Szkolenia pierwszej pomocy nastawione na praktykę

Zdajemy sobie sprawę, iż dzieci są ruchliwe, dużo się dzieje na terenie szkoły dlatego po omówieniu teorii i wykonaniu podstawowych ćwiczeń praktycznych (Resuscytacja dorosłych i dzieci, obracanie z brzucha na plecy i w pozycję bezpieczną, pierwsza pomoc przy zadławieniach) wykonamy pozorowaną akcję ratowniczą (trochę krwi i krzyku :)). Nasze działania będą mieć na celu  zasymulowanie działań związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Właśnie działania praktyczne umożliwią przećwiczenie w praktyce kolejności działań na miejscu zdarzenia oraz zobrazowanie sobie potencjalnych zagrożeń.

W celu zamówienia szkolenia zachęcamy do kontaktu, wyjaśnimy wszystkie wątpliwości oraz prześlemy ofertę.

Bądźmy w kontakcie

Bądźmy w kontakcie !

+48 696 182 017
kontakt@erkao.pl

ul. Ku Rzece 5A

Warszawa

 

Wyślij wiadomość

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania usługi, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych osobowych jest Erkao Adrian Gluza, z siedzibą w Warszawie przy ul. Ku Rzece 5a, numer NIP: 5242607470. Nasza polityka prywatności. Możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych drogą mailową adrian.gluza@erkao.pl lub telefoniczną tel. +48 696182017.