Nasza oferta

Kurs pierwszej pomocy dla firmy

Na terenie zakładu pracy może dojść do różnego rodzaju zagrożeń dla życia i zdrowia. Odbycie kursu pierwszej pomocy przez pracowników umożliwi nabycie umiejętności na szybkie reagowanie w sytuacji zagrożeń.

Floating Item

Kurs pierwszej pomocy dla firm i instytucji publicznych

Wszystkie kursy pierwszej pomocy realizowane przez Erkao są dopasowywane do miejsca, w którym będą się znajdować pracownicy podczas wykonywania obowiązków służbowych. Zwracamy szczególną uwagę na działanie zespołowe oraz odpowiednią organizację akcji ratowniczych. Istotnym punktem są również schematy komunikacji obowiązujące na terenie zakładu pracy, gdyż najlepszym sposobem na udzielenie pierwszej pomocy – jest wezwanie pomocy.

Program szkolenia jest ustalany indywidualnie. Zachęcamy do kontaktu z nami, w celu personalizacji oferty dla Państwa, zawierającą dopasowany program zajęć, ramy czasowe oraz ilość potrzebnych instruktorów do zrealizowania usługi przy konkretnej liczbie kursantów. Indywidualne podejście jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usługi. Plany szkoleń będą się także różnić w zależności od rodzaju wykonywanej przez Państwa pracy. Szkolenia dla pracowników hoteli będą różnić się od czynności omawianych w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją mebli, a zupełnie inne dla pracowników przedszkoli czy żłobków.

Dodatkowe korzyści ze szkoleń pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników może być doskonałym sposobem na zorganizowanie eventów pracowniczych gdzie poprzez współpracę podczas pozorowanych działań ratowniczych, zwiększają wobec siebie wzajemne zaufanie oraz ćwiczą postępowanie w sytuacjach nagłych, które wiążą się z ogromnym stresem.

Dużą uwagę na etapie ustalania szczegółów szkolenia przywiązujemy do tego, aby realizowane zajęcia spełniały takie cele jak:

^
Nabywanie wiedzy i umiejętności z udzielania pierwszej pomocy na terenie przedsiębiorstwa
^
Budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy
^
Trening podejmowania szybkich i kluczowych decyzji
^
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
^
Możliwość ćwiczeń w grupie i dodatkowej integracji
^
Budowanie wzajemnego zaufania

Resuscytacja + AED

Stany nagłe

Urazy i obrażenia ciała

Jakościowy kurs pierwszej pomocy

Pracujemy w małych grupach, zapewniając tym uczestnikom kursu pierwszej pomocy w firmie jak największą ilość praktyki. W organizowanych przez Erkao kursach pierwszej pomocy dla firm, staramy się aby 70% czasu zostało poświęcone na ćwiczenia, symulacje oraz praktyczne scenariusze związane z pozorowanymi niebezpiecznymi sytuacjami które mogą wystąpić na terenie firmy.

Aby realizować nasze założenia dbamy o profesjonalne zaplecze. Do dyspozycji uczestników kursu pierwszej pomocy w firmie oddajemy zaawansowany sprzęt szkoleniowy aby jak najdokładniej odwzorować niebezpieczne sytuacje z którymi przyjdzie się zmierzyć. Stosowane przez nas fantomy służące do nauki RKO umożliwiają stałe monitorowanie działań za pośrednictwem aplikacji mobilnych, dzięki czemu zarówno kursant jak i instruktor są w stanie na bieżąco monitorować postępy w ćwiczeniach praktycznych oraz wyłapywać i korygować ewentualne błędy.

Jednym z najważniejszych elementów związanych z udzielaniem pierwszej pomocy jest znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania AED – dlatego tez dbamy o to aby uczestnicy kursu pierwszej pomocy w firmie ćwiczyli na urządzeniach treningowych które w jak największym stopniu są zbliżone w swoim wyglądzie i działaniu do urządzeń terapeutycznych.

Aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać czas kursu pierwszej pomocy w firmie oddajemy do dyspozycji uczestników na czas zajęć w pełni wyposażone apteczki pierwszej pomocy wraz z zapasem środków opatrunkowych. Dbamy o to aby pracować na środkach opatrunkowych oraz wyposażeniu które będzie zbliżone do tego które znajduje się na terenie firmy w której prowadzimy kurs pierwszej pomocy.

Każdy uczestnik kursu pierwszej pomocy w firmie otrzyma od nas:

^
Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy
^
Mini apteczkę pierwszej pomocy w formie breloczka
^
Materiały dodatkowe do kursu pierwszej pomocy w firmie
^
Dostęp do strefy klienta z materiałami w formie online
^
Możliwość zakupu rekomendowanych apteczek po bardzo preferencyjnych cenach

Kurs z pierwszej pomocy dla firm – cena

Cena kursu pierwszej pomocy realizowanego dla firmy bądź instytucji publicznej jest uzależniona od wielu czynników. Główną składową ostatecznej wyceny jest liczba osób uczestniczących w szkoleniu, od której uzależniona jest liczba zaangażowanych instruktorów dających konieczne wsparcie w części praktycznej zajęć. Zwracając się do nas z prośbą o ofertę szkolenia otrzymają Państwo szczegółową i indywidualną wycenę z podziałem na poszczególne składowe ostatecznej wyceny szkolenia.

W każdej firmie i instytucji kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz klientom. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy to nieoceniona wartość w każdej organizacji, która może przyczynić się do uratowania życia i zdrowia w sytuacjach awaryjnych. Nasz kurs pierwszej pomocy dla firm i instytucji jest zaprojektowany tak, aby dostarczyć uczestnikom niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności, które mogą okazać się kluczowe w nagłych przypadkach.

Dlaczego warto zorganizować kurs pierwszej pomocy w firmie lub instytucji?

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa: Pracownicy przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy mogą natychmiast podjąć odpowiednie działania w sytuacjach kryzysowych, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy.
 2. Spełnienie wymogów prawnych: Wiele przepisów dotyczących BHP wymaga, aby w firmach była określona liczba osób przeszkolonych z pierwszej pomocy. Nasze szkolenia pomogą w spełnieniu tych wymogów.
 3. Zwiększenie świadomości pracowników: Pracownicy, którzy są świadomi, jak postępować w nagłych przypadkach, czują się pewniej i są bardziej odpowiedzialni za siebie i swoich współpracowników.
 4. Budowanie wizerunku firmy: Firma, która dba o bezpieczeństwo swoich pracowników i klientów, zyskuje na renomie i zaufaniu.

Co obejmuje kurs pierwszej pomocy dla firm i instytucji?

Nasz kurs jest kompleksowy i dostosowany do specyfiki różnych środowisk pracy. Program szkolenia obejmuje:

 1. Podstawowe zasady pierwszej pomocy: Nauka podstawowych zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych, takich jak omdlenia, zadławienia, urazy mechaniczne.
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO): Szkolenie w zakresie RKO, w tym użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
 3. Pierwsza pomoc w przypadku urazów: Postępowanie w przypadkach złamań, skręceń, krwotoków, oparzeń i innych urazów.
 4. Postępowanie w przypadkach nagłych zachorowań: Reakcje na objawy zawału serca, udaru mózgu, ataku astmy, cukrzycy, padaczki i innych nagłych stanów zdrowotnych.
 5. Zasady bezpieczeństwa w miejscu pracy: Jak minimalizować ryzyko wypadków i tworzyć bezpieczne środowisko pracy.
 6. Ewakuacja i zarządzanie kryzysowe: Podstawy ewakuacji i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, takich jak pożar czy wyciek niebezpiecznych substancji.

Korzyści z udziału w kursie

Uczestnictwo w kursie pierwszej pomocy przynosi szereg korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla całej organizacji:

 • Certyfikat ukończenia kursu: Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat, który potwierdza jego kompetencje w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 • Zwiększenie pewności siebie: Pracownicy, którzy są przeszkoleni, czują się pewniej w sytuacjach awaryjnych i są bardziej skłonni do podejmowania właściwych działań.
 • Poprawa morale: Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników przyczynia się do poprawy ich morale i lojalności wobec firmy.
 • Ochrona prawna: Przeszkoleni pracownicy mogą skutecznie reagować na wypadki, co może zmniejszyć ryzyko prawnych konsekwencji dla firmy w przypadku zaniedbania.

Jak zorganizować kurs pierwszej pomocy?

Organizacja kursu pierwszej pomocy w firmie lub instytucji jest prosta i wygodna. Oferujemy szkolenia dostosowane do specyfiki różnych branż i potrzeb przedsiębiorstw. Nasze kursy prowadzone są przez doświadczonych instruktorów, którzy przekazują wiedzę w sposób przystępny i praktyczny.

Szczegółowy program kursu

Nasz kurs pierwszej pomocy dla firm i instytucji jest zaprojektowany, aby maksymalnie odpowiadać na potrzeby różnych środowisk pracy. Program obejmuje:

 1. Wprowadzenie do pierwszej pomocy: Omówienie podstawowych zasad i znaczenia pierwszej pomocy w miejscu pracy.
 2. Ocena stanu poszkodowanego: Jak szybko i skutecznie ocenić stan poszkodowanego i zdecydować o koniecznych krokach.
 3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO): Ćwiczenia praktyczne na manekinach, obejmujące zarówno dorosłych, jak i dzieci.
 4. Postępowanie w przypadku zadławienia: Techniki udrażniania dróg oddechowych.
 5. Pierwsza pomoc w przypadku urazów: Postępowanie w przypadkach złamań, skręceń, krwotoków, oparzeń i innych urazów.
 6. Reakcje na nagłe zachorowania: Jak rozpoznać i reagować na objawy zawału serca, udaru mózgu, ataku astmy, cukrzycy, padaczki i innych chorób.
 7. Zasady bezpieczeństwa w miejscu pracy: Tworzenie bezpiecznego środowiska pracy i minimalizowanie ryzyka wypadków.
 8. Ewakuacja i zarządzanie kryzysowe: Podstawy ewakuacji i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Dlaczego my?

Nasza firma specjalizuje się w organizowaniu szkoleń z pierwszej pomocy dla różnych sektorów, w tym firm i instytucji. Nasze kursy są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów z wieloletnim doświadczeniem, którzy przekazują wiedzę w sposób zrozumiały i praktyczny. Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy programy szkoleń do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Zadbaj o bezpieczeństwo w swojej firmie lub instytucji i zapewnij swojemu personelowi odpowiednie przygotowanie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych terminach i szczegółach kursu. Razem możemy stworzyć bezpieczne i profesjonalne środowisko pracy.

Nasza Oferta:

\
Dla firm i instytucji publicznych
\
Dla przedszkoli
\
Dla żłobków i klubów dziecięcych
\
Dla placówek oświatowych
\
Warsztaty dla dzieci
\
Dla personelu medycznego
\
Dla branży stomatologicznej
\
Dla służb mundurowych
\
Eventy i imprezy
\
Pierwsza pomoc online
\
Dla osób indywidualnych

Poznaj nasze kursy:

\
Podstawowa pierwsza pomoc
\
Rozszerzona pierwsza pomoc
\
Pierwsza pomoc u dzieci
\
Pierwsza pomoc u niemowląt
\
Pediatryczna pierwsza pomoc
\
Kwalifikowana pierwsza pomoc
\
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (kurs dla personelu medycznego)
\
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (kurs dla personelu medycznego)
\
Postępowanie z pacjentem urazowym (kurs dla personelu medycznego)
\
Zdarzenia masowe (kurs dla personelu medycznego)
\
Kurs CBRNE (kurs dla personelu medycznego)
\
Szkolenie TCCC
\
Szkolenie TECC
\
Kurs CLS
\
Reagowanie na zdarzenia terrorystyczne
\
Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym

Polecane na blogu

Pierwsza pomoc

Zasady jej udzielania

krok po kroku

Prowadzenie RKO

U dzieci

powyżej 1 roku życia

Prowadzenie RKO

U niemowląt

Kurs pierwszej pomocy dla firmy i instytucjiZapraszamy do współpracy

Floating Item