Pierwsza pomoc dla dzieci

Nawet dziecko może skutecznie udzielić pierwszej pomocy!

 

 

Prowadzimy warsztaty z pierwszej pomocy dla dzieci w przedszkolach i szkołach

Kontakt

Warsztaty z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży

Organizujemy i prowadzimy spotkania dla dzieci z Ratownikiem Medycznym bądź Strażakiem, który opowie o tym jak należy się zachować w trakcie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia. Program zajęć dostosowany jest do wieku uczestników:

– W grupie poniżej 6 roku życia rozmawiamy o tym kim jest Ratownik Medyczny i jakie są jego zadania. Omawiamy zasady zachowania bezpieczeństwa własnego, zapoznajemy dzieci z objawami utraty przytomności oraz braku oddechu, uczymy się numerów alarmowych, rozmawiamy o tym kiedy należy wzywać pogotowie i jak rozmawiać z dyspozytorem.

Po pogadance instruktor przechodzi do pokazu pierwszej pomocy w trakcie, którego krok po kroku pokazuje i omawia czynności związane z prowadzeniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Następnie zachęca dzieci, aby same spróbowały jak się prowadzi uciski klatki piersiowej. Po tym jak już zaobserwujemy znudzenie u dzieci ciągle trwającymi uciskami przechodzimy do części „opatrunkowej” rozmawiamy i tłumaczymy dzieciom jak należy zakładać opatrunek na miejsce zranienia oraz ćwiczymy w praktyce te czynności na misiach 🙂 Na sam koniec po etapie „opatrunkowym” przechodzimy do części związanej z obracaniem drugiej osoby w pozycję boczną bezpieczną oraz robimy „Hałas” czyli przykrywamy poszkodowanego Folią NRC. Na sam koniec zajęć robimy powtórzenie najważniejszych zasad udzielania pierwszej pomocy.

– Wśród dzieci w wieku szkolnym prowadzimy zajęcia w podobny sposób jak u najmłodszych, z tą różnicą, że wszystkie podstawowe zagadnienia są bardziej rozwijane przez instruktorów oraz wydłużamy czas trwania części praktycznej.