fbpx

Nasze standardy prowadzonych szkoleń

Podejmując się przeprowadzenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy stawiamy sami przed sobą kilka warunków po to aby utrzymywać przez cały czas wysoką jakość świadczonych usług. Pozwolimy sobie przedstawić Państwu kilka najważniejszych dla nas aspektów szkoleń:

  • Każde zapytanie ofertowe jest rozpatrywane indywidualnie, zależy nam na odpowiednim doborze tematyki szkolenia oraz analizie potencjalnych zagrożeń występujących w środowisku w którym przebywają słuchacze. Wysoką jakość szkolenia osiągniemy dzięki odpowiedniemu zaplanowaniu tematów poruszanych na szkoleniu i dopasowaniu pozoracji które pojawią się w trakcie szkolenia.
  • W trakcie naszych szkoleń na jednego instruktora nie może przypadać więcej niż 12 kursantów, zależy nam na sprawnie prowadzonej części praktycznej i z własnego doświadczenia wiemy że 12 osób na jednego instruktora to jest maksimum.
  • Czas szkolenia na jaki jesteśmy się zgodzić to minimum 5 godzin zegarowych. Rekomendujemy zajęcia trwające 7 godzin zegarowych.
  • Instruktorem prowadzącym zajęcia będzie zawsze osoba posiadająca wykształcenie medyczne oraz uprawnienia do prowadzenia kursów pierwszej pomocy zgodne z art. 8 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Instruktorzy wspomagający obecni na zajęciach obowiązkowo muszą posiadać tytuł minimum Ratownika KPP.
  • Rekomendujemy wybór opcji szkolenia z pozorantami, taka osoba na szkoleniu umożliwi przećwiczenie pod okiem instruktorów praktycznego działania z profesjonalną pozoracją ran i obrażeń ciała
  • Każdemu ze słuchaczy udostępniamy prezentację multimedialną na podstawie której prowadzimy szkolenie z pierwszej pomocy – ma to na celu dać szansę uzupełnienia wiedzy po zajęciach w ramach nauki własnej oraz gorliwie zachęcamy do przekazania wiedzy swoim bliskim
  • W trakcie szkoleń stawiamy na dwie rzeczy, pierwsza to wyjaśnienie dlaczego wykonujemy pewne określone czynności związane z pierwszą pomocą oraz praktyczne ćwiczenia
  • Zaświadczenia zostają wystawione dla każdego ze słuchaczy podbite przez instruktora prowadzącego zajęcia pieczątką z nr dyplomu oraz zalaminowane. Na odwrocie zaświadczenia umieszczamy program szkolenia.
  • Bezpłatnie wydłużamy zajęcia dla chętnych słuchaczy J

Zachęcamy serdecznie do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania oraz przedstawimy ofertę przeprowadzenia szkolenia.

Bądźmy w kontakcie

+48 696 182 017
kontakt@erkao.pl

ul. Ku Rzece 5A

Warszawa