Nasza oferta

Oferta kursów dopasowana do branży

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń. Poniżej prezentujemy możliwości organizacji kursów pierwszej pomocy dla różnych branż – szkolenie zawsze dopasowane do potrzeb!

Floating Item

Dopasowana oferta w zależności od branży

Serdecznie zapraszamy firmy do skorzystania z naszej dopasowanej oferty kursów pierwszej pomocy, zaprojektowanej specjalnie z myślą o specyfice różnych branż. Nasze szkolenia są elastyczne i mogą być dostosowane do specyficznych wymagań i ryzyk związanych z danym sektorem, co gwarantuje, że pracownicy zdobędą niezbędne umiejętności adekwatne do ich środowiska pracy.

Program kursu obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy, z naciskiem na sytuacje typowe dla danej branży. Dla pracowników przemysłu ciężkiego przygotowaliśmy specjalne moduły dotyczące postępowania w przypadku urazów mechanicznych, poparzeń oraz zatrucia substancjami chemicznymi. Natomiast dla firm biurowych, szkolenie obejmuje m.in. rozpoznawanie i postępowanie w przypadkach nagłych stanów zdrowotnych, takich jak zawały serca czy udary.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych ratowników medycznych, którzy potrafią przekazać wiedzę w przystępny i angażujący sposób. Szkolenia odbywają się w dogodnych dla firmy terminach, a po ich zakończeniu uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności. Inwestycja w takie szkolenia to nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale także budowanie wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy, dbającego o swoich pracowników.

Poziom podstawowy

Poziom zaawansowany

Szkolenia z medycyny pola walki

Oferta szkoleniowa firmy Erkao.pl

Oto propozycje kursów pierwszej pomocy dostosowane do specyficznych potrzeb różnych branż. Każdy kurs uwzględnia specyficzne zagrożenia i sytuacje, które mogą wystąpić w danej branży, zapewniając pracownikom odpowiednie umiejętności i wiedzę do radzenia sobie z nagłymi wypadkami.

 • Budownictwo: Kurs obejmuje podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe, urazy mechaniczne, postępowanie przy, masywnych krwotokach, złamaniach, skaleczeniach oraz poparzeniach.
 • Przemysł chemiczny: Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia chemicznego, oparzeń chemicznych i kontaktu z substancjami toksycznymi, ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe, urazy mechaniczne, postępowanie przy, masywnych krwotokach, złamaniach, skaleczeniach oraz poparzeniach.
 • Edukacja: Kurs dla nauczycieli obejmujący postępowanie w przypadku urazów, zasłabnięć, reakcji alergicznych oraz podstawy pierwszej pomocy dzieciom ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe, 
 • Hotelarstwo i gastronomia: Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w przypadku zadławień, oparzeń, skaleczeń oraz reakcji alergicznych na pokarm. Podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe, urazy mechaniczne, postępowanie przy, masywnych krwotokach, złamaniach, skaleczeniach oraz poparzeniach.
 • Transport i logistyka: Kurs obejmujący pierwszą pomoc przy wypadkach drogowych, urazach kręgosłupa, złamaniach oraz utracie przytomności ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe, urazy mechaniczne, postępowanie przy, masywnych krwotokach, złamaniach, skaleczeniach oraz poparzeniach.
 • Opieka zdrowotna: Szkolenie dla pracowników opieki zdrowotnej z naciskiem na RKO, postępowanie z pacjentami w stanie nagłego zagrożenia życia oraz kontrola masywnych krwotoków i opieka nad rannymi.
 • Rolnictwo: Kurs obejmuje postępowanie w przypadku urazów mechanicznych, ukąszeń przez zwierzęta, zatrucia pestycydami oraz udzielanie pierwszej pomocy w trudno dostępnych miejscach ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała.
 • Sport i rekreacja: Szkolenie z zakresu urazów sportowych, kontuzji, omdleń ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała.
 • Przemysł energetyczny: Kurs obejmuje postępowanie przy porażeniach prądem, poparzeniach oraz urazach mechanicznych i podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe, urazy mechaniczne, postępowanie przy, masywnych krwotokach, złamaniach, skaleczeniach oraz poparzeniach.
 • Leśnictwo: Szkolenie z zakresu postępowania przy ukąszeniach przez zwierzęta, skaleczeniach, urazach mechanicznych oraz hipotermii i podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe, urazy mechaniczne, postępowanie przy, masywnych krwotokach, złamaniach, skaleczeniach oraz poparzeniach.
 • Górnictwo: Kurs obejmuje pierwszą pomoc w przypadku urazów mechanicznych, zatrucia gazami, zasypania oraz poparzeń i podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe, urazy mechaniczne, postępowanie przy, masywnych krwotokach, złamaniach, skaleczeniach oraz poparzeniach na ograniczonej przestrzeni.
 • Lotnictwo: Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przy wypadkach lotniczych ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała. w warunkach ograniczonej przestrzeni.
 • Produkcja żywności: Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przy skaleczeniach, oparzeniach oraz zatruciach pokarmowych ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała.
 • Telekomunikacja: Kurs obejmuje postępowanie przy porażeniach prądem, upadkach z wysokości oraz urazach mechanicznych ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała.
 • Finanse i bankowość: Szkolenie z podstaw pierwszej pomocy obejmujące zasłabnięcia, ataki serca oraz udzielanie pomocy osobom z problemami zdrowotnymi w biurze ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała.
 • Informatyka: Kurs obejmuje postępowanie przy urazach spowodowanych długotrwałą pracą siedzącą, zasłabnięciach oraz reakcjach alergicznych ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała.
 • Marketing i reklama: Szkolenie z zakresu podstaw pierwszej pomocy obejmujące zasłabnięcia, urazy mechaniczne oraz udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała.
 • Prawo i administracja: Kurs obejmuje podstawy RKO, zasłabnięcia oraz udzielanie pierwszej pomocy w biurze ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała.
 • Higiena i ochrona zdrowia: Szkolenie z zakresu postępowania przy urazach mechanicznych, reakcjach alergicznych ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała.
 • Służby mundurowe: Kurs obejmuje postępowanie w sytuacjach wysokiego ryzyka, takich jak postrzały, urazy mechaniczne ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała.
 • Przemysł motoryzacyjny: Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przy wypadkach drogowych, urazach mechanicznych oraz poparzeniach ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała.
 • Medycyna estetyczna: Kurs obejmuje postępowanie w przypadku reakcji alergicznych, oparzeń chemicznych oraz zasłabnięć ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała.
 • Kultura i sztuka: Szkolenie z podstaw pierwszej pomocy obejmujące urazy mechaniczne, zasłabnięcia oraz RKO ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała.
 • Media i komunikacja: Kurs obejmuje pierwszą pomoc w sytuacjach kryzysowych, zasłabnięcia oraz urazy mechaniczne ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała.
 • Nieruchomości: Szkolenie z zakresu podstaw pierwszej pomocy obejmujące urazy mechaniczne, zasłabnięcia oraz reakcje alergiczne ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała.
 • Architektura: Kurs obejmuje postępowanie przy urazach mechanicznych, upadkach z wysokości oraz zasłabnięciach ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała.
 • Turystyka: Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przy urazach mechanicznych, reakcjach alergicznych oraz RKO ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała.
 • Przemysł odzieżowy: Kurs obejmuje postępowanie przy skaleczeniach, zasłabnięciach oraz reakcjach alergicznych ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała.
 • E-commerce: Szkolenie z podstaw pierwszej pomocy obejmujące zasłabnięcia, urazy mechaniczne oraz ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała.
 • Przemysł drzewny: Kurs obejmuje postępowanie przy urazach mechanicznych, skaleczeniach oraz poparzeniach ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała.
 • Przemysł farmaceutyczny: Kurs obejmuje postępowanie przy reakcjach alergicznych, zatruciach oraz zasłabnięciach ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała.
 • Usługi sprzątające: Szkolenie z zakresu postępowania przy zatruciach chemikaliami, urazach mechanicznych oraz ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała.
 • Przemysł papierniczy: Kurs obejmuje postępowanie przy urazach mechanicznych, poparzeniach oraz zasłabnięciach ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała.
 • Przemysł metalurgiczny: Kurs obejmuje postępowanie przy urazach mechanicznych, poparzeniach oraz zasłabnięciach ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała.
 • Usługi kurierskie: Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przy urazach mechanicznych, zasłabnięciach oraz reakcji alergicznych ale również podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO+AED), stany nagłe i postępowanie w różnych urazach i obrażeniach ciała.
Nasza Oferta:
\
Dla firm i instytucji publicznych
\
Pierwsza pomoc po angielsku
\
Dla przedszkoli
\
Dla żłobków i klubów dziecięcych
\
Dla placówek oświatowych
\
Warsztaty dla dzieci
\
Dla personelu medycznego
\
Dla branży stomatologicznej
\
Dla służb mundurowych
\
Eventy i imprezy
\
Pierwsza pomoc online
\
Dla osób indywidualnych
Poznaj nasze kursy:
\
Podstawowa pierwsza pomoc
\
Rozszerzona pierwsza pomoc
\
Pierwsza pomoc u dzieci
\
Pierwsza pomoc u niemowląt
\
Pediatryczna pierwsza pomoc
\
Kwalifikowana pierwsza pomoc
\
BLS Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne (kurs dla personelu medycznego)
\
ALS Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne (kurs dla personelu medycznego)
\
Postępowanie z pacjentem urazowym (kurs dla personelu medycznego)
\
Zdarzenia masowe (kurs dla personelu medycznego)
\
Kurs CBRNE (kurs dla personelu medycznego)
\
Szkolenie TCCC
\
Szkolenie TECC
\
CLS Combat Life Saver
\
Reagowanie na zdarzenia terrorystyczne
\
Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym

Polecane na blogu

Pierwsza pomoc

Zasady jej udzielania

krok po kroku

Prowadzenie RKO

U dzieci

powyżej 1 roku życia

Prowadzenie RKO

U niemowląt

Kurs pierwszej pomocy dla firmy i instytucjiZapraszamy do współpracy

Floating Item