Nasza oferta

Kurs pierwszej pomocy dla przedszkoli

Praktyczne kursy i szkolenia z pierwszej pomocy pediatrycznej dla opiekunów dzieci oraz nauczycieli w przedszkolach na terenie całego kraju

Floating Item

Kurs pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci w przedszkolu

Małe dzieci powierzone pod opiekę przez rodziców placówce opiekuńczej (przedszkole) wymagają szczególnej uwagi. Zadaniem opiekunów dzieci jest nie tylko sprawowanie nadzoru nad ich wstępnym etapem wychowania, zapewnienia rozrywki w czasie opieki czy też rozwijania u podopiecznych umiejętności społecznych, ale najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa.

Z uwagi na fakt, że dzieciom trudno wyrazić, że coś je boli, że mają gorączkę bądź duszności, a często jedyną reakcją jest płacz – dlatego tak ważne jest, aby pracownicy placówki mieli wiedzę i umiejętności jak rozpoznać zagrożenie zdrowia lub  życia u dzieci oraz jak reagować w takiej sytuacji. Szkolenia z pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci w przedszkolu umożliwiają nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie postępowania i odpowiedniego reagowania na występujące zagrożenia dla życia, zdrowia oraz w momencie wystąpienia ran i urazów ciała.

Tematyka szkoleń pierwszej pomocy pediatrycznej

Kurs pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci w przedszkolu nie ogranicza się tylko do zagrożeń zdrowotnych. Szczególną uwagę przykładamy do procesu wzywania pogotowia i przygotowania na jego przyjazd oraz zasad postępowania na wypadek pożaru bądź innego zagrożenia, które może mieć miejsce na terenie przedszkola. Istotne, aby odpowiednio zadbać o bezpieczeństwo psychiczne dzieci w czasie udzielania pierwszej pomocy. Takie sytuacje wywołują stres u dorosłych, a tym bardziej u bezbronnych dzieci, dlatego tak ważne jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa poprzez ochronę przed następstwami  niebezpiecznych zdarzeń.

Organizacja kursu pierwszej pomocy dla opiekunów

Kursy pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci są zawsze realizowane w placówce opiekuńczej zamawiającej szkolenie. Daje to możliwość ćwiczeń praktycznych w znanym środowisku pracy oraz umożliwia instruktorom analizę potencjalnych zagrożeń. Obecny na miejscu instruktor pierwszej pomocy określi uśredniony czas przyjazdu pogotowia ratunkowego do danej placówki i na podstawie tego czasu dojazdu dostosuje ćwiczenia praktyczne po to, aby w jak największym stopniu przygotować opiekunów do udzielania pierwszej pomocy.

Czas i program szkolenia pierwszej pomocy dzieciom

W trakcie szkolenia z pierwszej pomocy w przedszkolu instruktorzy dokonają przeglądu apteczek pierwszej pomocy, zarekomendują uzupełnienie o określone środki opatrunkowe oraz prowadzą ćwiczenia praktyczne zrealizowane w oparciu o zawartość apteczek.

Podczas szkolenia dla opiekunów dzieci skupiamy się na teoretycznym omówieniu zasad udzielania pierwszej pomocy dzieciom oraz wskazaniu różnic w postępowaniu u osób dorosłych i dzieci.

Program szkolenia jest dostosowany do specyfiki najczęstszych zagrożeń występujący u dzieci. W trakcie zajęć omówione zostaną:

^
Brak oddechu i zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej
^
Bezdech
^
Ciało obce w drogach oddechowych - zadławienia
^
Napad drgawek (w tym i wysoka gorączka)
^
Duszności, ostra reakcja alergiczna
^
Urazy i obrażenia ciała (krwotok, złamania, stłuczenia, skręcenia, oparzenia)
^
Urazy głowy, wstrząśnienie mózgu

Resuscytacja + AED

Stany nagłe

Urazy i obrażenia ciała

W trakcie szkolenia pierwszej pomocy dzieciom przećwiczymy:

 • Wzywanie pogotowia ratunkowego, rozmowa z dyspozytorem
 • Przygotowanie się na przyjazd zespołu pogotowia ratunkowego
 • Zasady prowadzenia działań ratowniczych w placówce w której przebywają dzieci (Resuscytacja, zadławienie)
 • Podanie adrenaliny w ostrej reakcji alergicznej
 • Omówimy apteczkę pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci trwa minimum 4 godzin, gdzie rekomendujemy jego zakończenie w momencie, gdy wszystkie zagadnienia zostaną przećwiczone. Korzystne jest również, aby szkolenie odbywało się w placówce, w której opiekunowie są zatrudnieni. Jeżeli chodzi o kwestię godzin rozpoczęcia szkolenia to dostosowujemy się do godzin pracy pracowników danego przedszkola bądź żłobka – zajęcia mogą również odbywać się w godzinach wieczornych na przykład po godzinie 16.00

Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolach to priorytet, który wymaga odpowiednich działań ze strony personelu. Nauczyciele i opiekunowie codziennie podejmują wysiłki, aby stworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko dla najmłodszych. Kluczowym elementem tych starań jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Kurs pierwszej pomocy dla przedszkoli to szkolenie, które pozwala pracownikom na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, by reagować skutecznie w sytuacjach awaryjnych.

Dlaczego warto zorganizować kurs pierwszej pomocy w przedszkolu?

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci: Wypadki mogą zdarzyć się wszędzie, ale w przedszkolu, gdzie dzieci są bardziej narażone na upadki, skaleczenia czy zadławienia, odpowiednia reakcja może uratować życie.
 2. Zaufanie rodziców: Rodzice powierzają swoje dzieci przedszkolom z nadzieją, że będą one tam bezpieczne. Wiedza o tym, że personel jest przeszkolony z pierwszej pomocy, zwiększa ich zaufanie i spokój ducha.
 3. Profesjonalizm placówki: Przedszkole, które inwestuje w szkolenia z pierwszej pomocy, pokazuje swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo i dobrostan dzieci, co przyczynia się do jej pozytywnego wizerunku.

Co obejmuje kurs pierwszej pomocy dla przedszkoli?

Program szkolenia jest dostosowany do specyfiki pracy w przedszkolach i obejmuje:

 1. Podstawowe zasady pierwszej pomocy: Nauka postępowania w przypadku urazów, takich jak złamania, krwotoki, oparzenia, zadławienia i inne typowe wypadki przedszkolne.
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO): Techniki RKO dostosowane do dzieci, w tym użycie defibrylatora AED.
 3. Postępowanie w przypadkach nagłych chorób: Reakcje na objawy astmy, alergii, cukrzycy, padaczki i innych stanów nagłych, które mogą wystąpić u dzieci.
 4. Zasady bezpieczeństwa: Jak unikać wypadków i tworzyć bezpieczne środowisko w przedszkolu.
 5. Pierwsza pomoc psychologiczna: Jak wspierać dzieci w sytuacjach stresowych i kryzysowych.

Korzyści z udziału w kursie

Udział w kursie pierwszej pomocy daje pracownikom przedszkoli nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które mogą być kluczowe w sytuacjach awaryjnych. Dodatkowe korzyści to:

 • Certyfikat ukończenia kursu: Uczestnicy otrzymują certyfikat, który potwierdza ich kompetencje w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 • Pewność i profesjonalizm: Przeszkolony personel czuje się pewniej w swojej roli, co przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa w placówce.
 • Stałe doskonalenie: Regularne szkolenia pozwalają na aktualizację wiedzy i umiejętności, zgodnie z najnowszymi standardami i procedurami.

Jak zorganizować kurs pierwszej pomocy?

Organizacja kursu pierwszej pomocy w przedszkolu jest prostsza, niż się wydaje. Wystarczy skontaktować się z firmą specjalizującą się w tego typu szkoleniach, taką jak nasza. Oferujemy kompleksowe kursy prowadzone przez doświadczonych instruktorów, którzy przekazują wiedzę w sposób przystępny i praktyczny.

Szczegółowy program kursu

Nasz kurs pierwszej pomocy dla przedszkoli jest zaprojektowany tak, aby maksymalnie odpowiadał potrzebom placówek edukacyjnych. Program obejmuje:

 1. Wprowadzenie do pierwszej pomocy: Omówienie podstawowych zasad i znaczenia pierwszej pomocy w codziennym życiu przedszkolaka.
 2. Ocena stanu poszkodowanego: Jak szybko i skutecznie ocenić stan dziecka i zdecydować o koniecznych krokach.
 3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) dla dzieci: Ćwiczenia praktyczne na manekinach, obejmujące zarówno dzieci, jak i niemowlęta.
 4. Postępowanie w przypadku zadławienia: Techniki udrażniania dróg oddechowych u dzieci w różnym wieku.
 5. Pierwsza pomoc w przypadku urazów: Postępowanie w przypadkach złamań, skręceń, krwotoków, oparzeń i innych urazów.
 6. Reakcje na nagłe zachorowania: Jak rozpoznać i reagować na objawy astmy, alergii, cukrzycy, padaczki i innych chorób.
 7. Zasady bezpieczeństwa w przedszkolu: Tworzenie bezpiecznego środowiska i minimalizowanie ryzyka wypadków.
 8. Pierwsza pomoc psychologiczna: Wsparcie emocjonalne dla dzieci w sytuacjach stresowych i kryzysowych.

Dlaczego my?

Nasza firma specjalizuje się w organizowaniu szkoleń z pierwszej pomocy dostosowanych do potrzeb różnych grup zawodowych, w tym pracowników przedszkoli. Dzięki naszym kursom uczestnicy nie tylko zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności, ale również będą mogli poczuć się pewniej w sytuacjach awaryjnych, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo dzieci.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich podopiecznych i zapewnij swojemu personelowi odpowiednie przygotowanie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych terminach i szczegółach kursu. Razem możemy stworzyć bezpieczne i profesjonalne środowisko edukacyjne dla najmłodszych.

Nasza Oferta:

\
Dla firm i instytucji publicznych
\
Dla przedszkoli
\
Dla żłobków i klubów dziecięcych
\
Dla placówek oświatowych
\
Warsztaty dla dzieci
\
Dla personelu medycznego
\
Dla branży stomatologicznej
\
Dla służb mundurowych
\
Eventy i imprezy
\
Pierwsza pomoc online
\
Dla osób indywidualnych

Poznaj nasze kursy:

\
Podstawowa pierwsza pomoc
\
Rozszerzona pierwsza pomoc
\
Pierwsza pomoc u dzieci
\
Pierwsza pomoc u niemowląt
\
Pediatryczna pierwsza pomoc
\
Kwalifikowana pierwsza pomoc
\
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (kurs dla personelu medycznego)
\
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (kurs dla personelu medycznego)
\
Postępowanie z pacjentem urazowym (kurs dla personelu medycznego)
\
Zdarzenia masowe (kurs dla personelu medycznego)
\
Kurs CBRNE (kurs dla personelu medycznego)
\
Szkolenie TCCC
\
Szkolenie TECC
\
Kurs CLS
\
Reagowanie na zdarzenia terrorystyczne
\
Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym

Polecane na blogu

Pierwsza pomoc

Zasady jej udzielania

krok po kroku

Prowadzenie RKO

U dzieci

powyżej 1 roku życia

Prowadzenie RKO

U niemowląt

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników przedszkoliZapraszamy do współpracy

Floating Item