Kurs z pierwszej pomocy dla kierowców

Udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach komunikacyjnych
Kontakt

Kurs z pierwszej pomocy dla kierowców

Kurs z pierwszej pomocy dla kierowców ma na celu przygotowanie uczestników do udzielania pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia stanów zagrożenia życia, wystąpienia urazów i stanów nagłych w czasie zdarzeń o charakterze komunikacyjnym. Szkolenie z pierwszej pomocy dla kierowców ma charakter teoretyczno-praktyczny. Około 60% czasu zajęć jest poświęcone na praktyczne wykonywanie czynności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ewakuacji z pojazdów mechanicznych i opatrywania ran.

Dla kogo?

Kurs  z pierwszej pomocy dla kierowców powinien odbyć każdy kierowca zawodowy! W czasie szkolenia nabywa się podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu ratowania życia drugiego człowieka oraz zapoznaje się z podstawowymi środkami opatrunkowymi i urządzeniem AED (któremu poświęcony jest oddzielny moduł szkolenia).

Czas trwania

Minimalny czas szkolenia z pierwszej pomocy dla kierowców wynosi 5 godzin zegarowych. Rekomendujemy, aby zajęcia trwały 7 godzin.

Koszt

Jeżeli chcesz zapisać się na szkolenie podstawowe z pierwszej pomocy kliknij tutaj i sprawdź najbliższe terminy zajęć otwartych. Jeżeli poszukujesz szkolenia podstawowego dla grupy zorganizowanej to kliknij tutaj i skontaktuj się z nami!

Program kursu pierwszej pomocy dla kierowców

Część 1 – Wypadek komunikacyjny

 • Ogólne zasady postępowania w wypadku komunikacyjnym
 • Ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Bezpieczeństwo własne
 • Podstawowe środki gaśnicze
 • Ocena podstawowych funkcji życiowych poszkodowanego w wypadku
 • Praktyczne wykorzystanie apteczki samochodowej
 • Urazy w zależności od mechanizmu zdarzenia
 • Technika wyjmowania z samochodu

Część 2 – BLS+AED

 • Standardy postępowania w udzielaniu pierwszej pomocy
 • Nagłe zatrzymanie krążenia – co to dokładnie oznacza
 • Łańcuch przeżycia
 • Prawo w udzielaniu pierwszej pomocy
 • Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
 • Ocena osoby nieprzytomnej
 • Ocena funkcji życiowych
 • Skuteczne wzywanie pomocy – numery alarmowe
 • Pozycja boczna oraz obracanie z brzucha na plecy – ćwiczenia sytuacyjne
 • Postępowanie z osobą nieprzytomną
 • Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • Postępowanie przy zadławieniu
 • Zapoznanie z urządzeniem AED i zasadami jego działania
 • Praktyczne prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem AED

Część 3 – Urazy i obrażenia ciała

 • Urazy głowy, klatki piersiowej, brzucha, kończyn i sposoby ich zabezpieczania
 • Postępowanie z poszkodowanym po urazie
 • Oparzenia
 • Porażenia prądem
 • Uraz kręgosłupa
 • Zawartość apteczki pierwszej pomocy
 • Ćwiczenia praktyczne w opatrywaniu ran i złamań