Kurs ratownika medycznego

Czy możliwe jest aby zapisać się na kurs ratownika medycznego?

Kurs na ratownika medycznego

Na wstępie… Nie istnieje coś takiego jak „kurs ratownika medycznego”. Piszę o tym, gdyż często spotykamy się z pytaniami i telefonami w stylu „ile czasu trwa kurs na ratownika medycznego?”. Odpowiedź jest jedna – trzy lata, tj. Zdarza się, że intencją pytającego o kurs ratownika medycznego jest uzyskanie informacji na temat kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po odbyciu kursu kpp i pozytywnym zaliczeniu egzaminu państwowego otrzymuje się tytuł ratownika. Zdobyty tytuł ratownika umożliwia służbę w np. jednostkach ochrony przeciwpożarowej i udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Natomiast ratownik medyczny w myśl ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, może wykonywać medyczne czynności ratunkowe, co oznacza m.in. podawanie leków poszkodowanemu.

Jak zostać ratownikiem medycznym

Kontynuując zgodnie z powyżej przytoczoną ustawą, aby zostać ratownikiem medycznym należy ukończyć trzyletnie studia licencjackie na kierunku Ratownictwo Medyczne, zaliczyć egzamin państwowy oraz obronić pracę licencjacką. Jest to jedyna droga do tego, aby uzyskać dyplom ratownika medycznego i podjąć pracę w zespołach ratownictwa medycznego oraz w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Ile czasu trwa kształcenie ratownika medycznego

W trakcie studiów kandydat na ratownika medycznego jest zobowiązany uczestniczyć w wykładach, ćwiczeniach, zajęciach praktycznych, seminariach oraz sesjach egzaminacyjnych organizowanych przez uczelnię prowadzącą kształcenie. Student na kierunku ratownictwo medyczne w murach uczelni zdobywa podstawowe przygotowanie w czasie zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych, po to aby dalej doskonalić swoje umiejętności i wiedzę w czasie praktyk zawodowych. Praktyki zawodowe dla ratowników medycznych odbywają się  w zespołach ratownictwa medycznego, dyspozytorniach medycznych, centrach powiadamiania ratunkowego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, oddziałach intensywnej terapii oraz w straży pożarnej. Proces kształcenia ratownika medycznego jest długotrwały i bardzo złożony.

Czy warto zostać ratownikiem medycznym ?

Osobiście uważam, że warto! Po ukończeniu studiów mamy możliwość podjęcia niesamowicie satysfakcjonującej pracy ratownika medycznego. Oczywiście praca jest bardzo wymagająca pod względem fizycznym i psychicznym, jednak z drugiej strony daje uczucie spełnienia z niesienia innym ludziom pomocy – a tego uczucia nie można z niczym innym porównać!

Oczywiście może się też okazać, że po ukończeniu studiów i zdobyciu tytułu ratownika medycznego nie podejmiemy pracy w zawodzie, czy to oznacza, że zmarnowaliśmy ten czas? Absolutnie nie! W trakcie kształcenia zdobędziemy wiedzę, która może nam się w każdej chwili przydać oraz co ważne nauczymy się panować na stresem i radzić sobie z sytuacjami wymagającymi od nas podejmowania szybkich i trafnych decyzji – a to może być brane na duży plus przez potencjalnego pracodawcę reprezentującego branżę niekoniecznie medyczną.