Wznawiamy kursy pierwszej pomocy

Zmiany w naszej działalności szkoleniowej dla poprawy bezpieczeństwa

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom kursu pierwszej pomocy w czasie COVID-19

Na terenie całego kraju obowiązuje stan epidemii, dlatego też jako firma wprowadziliśmy szereg zmian mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników w czasie prowadzonych przez Erkao szkoleń i kursów pierwszej pomocy.

Mniejsze grupy

Maksymalna liczba uczestników jaka przypada na jednego instruktora wynosi 8 osób przebywających w jednej sali szkoleniowej, w przypadku projektów wymagających przeszkolenie większej ilości osób zwiększamy ilość dni w których są prowadzone zajęcia.

Zwiększony dystans pomiędzy uczestnikami

Dbając o bezpieczeństwo uczestników rekomendujemy układy siedzeń w Sali szkoleniowej które umożliwią rozmieszczenie uczestników w odstępach co najmniej 1 metra, umożliwia to zmniejszenie liczby uczestników zajęć. Zajęcia praktyczne (praktyczne RKO) odbywają się z zachowaniem powyższego założenia odstępu 1 metra.

Bieżąca dezynfekcja sprzętu

Szkolenie z pierwszej pomocy wymaga ćwiczeń praktycznych na fantomach dlatego też gwarantujemy stałą dezynfekcję sprzętu w trakcie zajęć. W tym celu zapewniamy opryskiwacz wraz ze środkiem dezynfekującym. Dezynfekcja będzie prowadzona każdorazowo po każdym uczestniku wykonującym trening RKO.

Pomiar temperatury ciała

Nie dopuszczamy do zajęć osób mające objawy grypopodobne, dlatego też przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzimy pomiar temperatury ciała uczestników oraz instruktora prowadzącego zajęcia.

Środki ochrony osobistej

W czasie szkoleń wszyscy stosujemy środki ochrony osobistej zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami. Dotyczy to zarówno instruktorów prowadzących zajęcia jak i uczestników.

Szkolenie w ramach wytycznych Hands Only CPR

Starając się minimalizować ryzyko zakażenia drogą kropelkową jesteśmy zmuszeni zmienić dotychczas obowiązujące programy szkoleń na zalecane przez Europejską Radę Resuscytacji, w skrócie – prowadzić zajęcia z zakresu resuscytacji bez stosowania oddechów ratowniczych (Usta-Usta).

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem!

Dlatego tez będziemy reagować na wszelkie odstępstwa od powyższych zaleceń oraz stosować się do wszystkich sugestii ze strony uczestników zajęć.