Wznawiamy kursy pierwszej pomocy

Zmiany w naszej działalności szkoleniowej dla poprawy bezpieczeństwa

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom kursu pierwszej pomocy w czasie COVID-19

Na terenie całego kraju obowiązuje stan epidemii, dlatego też jako firma wprowadziliśmy szereg zmian mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników w czasie prowadzonych przez Erkao szkoleń i kursów pierwszej pomocy.

Mniejsze grupy

Maksymalna liczba uczestników jaka przypada na jednego instruktora wynosi 8 osób przebywających w jednej sali szkoleniowej, w przypadku projektów wymagających przeszkolenie większej ilości osób zwiększamy ilość dni w których są prowadzone zajęcia.

Zwiększony dystans pomiędzy uczestnikami

Dbając o bezpieczeństwo uczestników rekomendujemy układy siedzeń w Sali szkoleniowej które umożliwią rozmieszczenie uczestników w odstępach co najmniej 1 metra, umożliwia to zmniejszenie liczby uczestników zajęć. Zajęcia praktyczne (praktyczne RKO) odbywają się z zachowaniem powyższego założenia odstępu 1 metra.

Bieżąca dezynfekcja sprzętu

Szkolenie z pierwszej pomocy wymaga ćwiczeń praktycznych na fantomach dlatego też gwarantujemy stałą dezynfekcję sprzętu w trakcie zajęć. W tym celu zapewniamy opryskiwacz wraz ze środkiem dezynfekującym. Dezynfekcja będzie prowadzona każdorazowo po każdym uczestniku wykonującym trening RKO.

Pomiar temperatury ciała

Nie dopuszczamy do zajęć osób mające objawy grypopodobne, dlatego też przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzimy pomiar temperatury ciała uczestników oraz instruktora prowadzącego zajęcia.

Środki ochrony osobistej

W czasie szkoleń wszyscy stosujemy środki ochrony osobistej zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami. Dotyczy to zarówno instruktorów prowadzących zajęcia jak i uczestników.

Szkolenie w ramach wytycznych Hands Only CPR

Starając się minimalizować ryzyko zakażenia drogą kropelkową jesteśmy zmuszeni zmienić dotychczas obowiązujące programy szkoleń na zalecane przez Europejską Radę Resuscytacji, w skrócie – prowadzić zajęcia z zakresu resuscytacji bez stosowania oddechów ratowniczych (Usta-Usta).

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem!

Dlatego tez będziemy reagować na wszelkie odstępstwa od powyższych zaleceń oraz stosować się do wszystkich sugestii ze strony uczestników zajęć.

Nasz 2019 rok:

Zrealizowanych kursów z pierwszej pomocy

Przeszkolonych osób

Godzin nauczania pierwszej pomocy

  • Zadowolonych kursantów! 100% 100%

Najnowsze wpisy na blogu:

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Zapisy na kursy pierwszej pomocy:

Kurs pierwszej pomocy Warszawa

Kurs pierwszej pomocy Katowice

Kurs pierwszej pomocy Lublin

Kurs pierwszej pomocy Kraków

Kurs pierwszej pomocy Kielce

Kurs pierwszej pomocy Łódź

Kurs pierwszej pomocy Białystok

O nas:

Prowadzimy kursy i szkolenia z pierwszej pomocy. Jesteśmy osobami które na co dzień są związane ze służbą zdrowia oraz ratownictwem (Zespoły Ratownictwa Medycznego, Oddziały Szpitalne, Straż Pożarna, Wojsko Polskie), udzielamy pomocy osobom potrzebującym, wiemy jak to robić i chcemy się podzielić naszą wiedzą i doświadczeniem.

Kurs podstawowy z pierwszej pomocy

Kurs rozszerzony z pierwszej pomocy

Kurs pediatrycznej pierwszej pomocy

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy dla kierowców

Kurs pierwszej pomocy dla dzieci

Event ratowniczy