Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom kursu pierwszej pomocy w czasie COVID-19

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom kursu pierwszej pomocy w czasie COVID-19

Wznawiamy kursy pierwszej pomocy

Zmiany w naszej działalności szkoleniowej dla poprawy bezpieczeństwa

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom kursu pierwszej pomocy w czasie COVID-19

Na terenie całego kraju obowiązuje stan epidemii, dlatego też jako firma wprowadziliśmy szereg zmian mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników w czasie prowadzonych przez Erkao szkoleń i kursów pierwszej pomocy.

Mniejsze grupy

Maksymalna liczba uczestników jaka przypada na jednego instruktora wynosi 8 osób przebywających w jednej sali szkoleniowej, w przypadku projektów wymagających przeszkolenie większej ilości osób zwiększamy ilość dni w których są prowadzone zajęcia.

Zwiększony dystans pomiędzy uczestnikami

Dbając o bezpieczeństwo uczestników rekomendujemy układy siedzeń w Sali szkoleniowej które umożliwią rozmieszczenie uczestników w odstępach co najmniej 1 metra, umożliwia to zmniejszenie liczby uczestników zajęć. Zajęcia praktyczne (praktyczne RKO) odbywają się z zachowaniem powyższego założenia odstępu 1 metra.

Bieżąca dezynfekcja sprzętu

Szkolenie z pierwszej pomocy wymaga ćwiczeń praktycznych na fantomach dlatego też gwarantujemy stałą dezynfekcję sprzętu w trakcie zajęć. W tym celu zapewniamy opryskiwacz wraz ze środkiem dezynfekującym. Dezynfekcja będzie prowadzona każdorazowo po każdym uczestniku wykonującym trening RKO.

Pomiar temperatury ciała

Nie dopuszczamy do zajęć osób mające objawy grypopodobne, dlatego też przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzimy pomiar temperatury ciała uczestników oraz instruktora prowadzącego zajęcia.

Środki ochrony osobistej

W czasie szkoleń wszyscy stosujemy środki ochrony osobistej zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami. Dotyczy to zarówno instruktorów prowadzących zajęcia jak i uczestników.

Szkolenie w ramach wytycznych Hands Only CPR

Starając się minimalizować ryzyko zakażenia drogą kropelkową jesteśmy zmuszeni zmienić dotychczas obowiązujące programy szkoleń na zalecane przez Europejską Radę Resuscytacji, w skrócie – prowadzić zajęcia z zakresu resuscytacji bez stosowania oddechów ratowniczych (Usta-Usta).

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem!

Dlatego tez będziemy reagować na wszelkie odstępstwa od powyższych zaleceń oraz stosować się do wszystkich sugestii ze strony uczestników zajęć.

Nasz 2019 rok:

Zrealizowanych kursów z pierwszej pomocy

Przeszkolonych osób

Godzin nauczania pierwszej pomocy

 • Zadowolonych kursantów! 100% 100%

Najnowsze wpisy na blogu:

Zapisy na kursy pierwszej pomocy:

Kurs pierwszej pomocy Warszawa

Kurs pierwszej pomocy Katowice

Kurs pierwszej pomocy Lublin

Kurs pierwszej pomocy Kraków

Kurs pierwszej pomocy Kielce

Kurs pierwszej pomocy Łódź

Kurs pierwszej pomocy Białystok

O nas:

Prowadzimy kursy i szkolenia z pierwszej pomocy. Jesteśmy osobami które na co dzień są związane ze służbą zdrowia oraz ratownictwem (Zespoły Ratownictwa Medycznego, Oddziały Szpitalne, Straż Pożarna, Wojsko Polskie), udzielamy pomocy osobom potrzebującym, wiemy jak to robić i chcemy się podzielić naszą wiedzą i doświadczeniem.

Kurs podstawowy z pierwszej pomocy

Kurs rozszerzony z pierwszej pomocy

Kurs pediatrycznej pierwszej pomocy

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy dla kierowców

Kurs pierwszej pomocy dla dzieci

Event ratowniczy

Zawał serca. Jakie są objawy i jak udzielamy pierwszej pomocy

Zawał serca. Jakie są objawy i jak udzielamy pierwszej pomocy

Zawał serca. Jakie są objawy i jak udzielamy pierwszej pomocy.

,ww,,Ucisk i ból w klatce piersiowej, utrzymujące się duszności, uczucie nudności – te objawy mogą świadczyć o zawale serca. Zawał serca jest konsekwencją niedokrwienia mięśnia sercowego, które prowadzi do martwicy tkanek spowodowanej niedostateczną ilością tlenu. Jak rozpoznać zawał serca, jak powinniśmy wtedy reagować?

Zawał mięśnia sercowego – co jest przyczyną?

Mięsień sercowy jest bardzo mocno ukrwiony, jest to spowodowane tym, że bardzo ciężko i intensywnie pracuje. W ciągu każdego dnia (24 godziny) kurczy się około 100 tysięcy razy, w efekcie przepompowując 7 tysięcy litrów krwi. O zawale mówimy w sytuacji, gdy jedno (lub wiele) naczyń krwionośnych doprowadzających krew do serca zostaje zablokowanych. Efektem blokady jest obumieranie tkanek objętych brakiem ukrwienia. Za rozwinięcie się zawału (choroby wieńcowej) w 90% przypadków odpowiedzialna jest miażdżyca naszych tętnic.

Blaszka miażdżycowa – co to jest i dlaczego może powodować zawał serca?

Miażdżyca jest chorobą zapalną naszych tętnic. Komórki zapalne gromadzą się na ścianie wewnętrznej naczynia krwionośnego tworząc blaszkę miażdżycową. Miażdżyca jest chorobą przewlekłą, która będzie powodować coraz to większe zmniejszenie światła naczynia krwionośnego. Dojrzała (rozwinięta) blaszka miażdżycowa może doprowadzić do zmniejszenia, a nawet zamknięcia przepływu krwi (w tym tlenu i środków odżywczych) do tkanek przez te naczynie zaopatrywane. Mechanizmem, który bezpośrednio prowadzi do zwału jest pęknięcie lub krwotok do blaszki miażdżycowej albo narastanie zakrzepu na jej powierzchni.

Co jeszcze powoduje zawał serca?

Najczęściej (jak już wspomniane jest powyżej) do zawału dochodzi na tle miażdżycy tętnic wieńcowych i zmianach rozwiniętej blaszki miażdżycowej. Rzadziej jako przyczynę zawału obserwuje się zator tętnicy wieńcowej np. skrzeplina krwi, która powstała gdzieś w organizmie i wędruje z prądem krwi. W miejscu zatrzymania się skrzepliny może dojść do zmniejszenia lub całkowitego zamknięcia światła naczynia krwionośnego, a w efekcie – rozwinie się zawał serca. Sporadyczną przyczyną zawału serca jest też zamknięcie tętnicy wieńcowej spowodowanej nagłym skurczem (np. pod wpływem stresu, strachu).

Czynniki ryzyka zawału serca.

Grupą ludzi najbardziej narażoną na wystąpienie zawału są osoby po 40 roku życia, otyłe i z nadciśnieniem tętniczym. Do czynników ryzyka można zaliczyć m.in:

 • starszy wiek
 • palenie tytoniu
 • nadciśnienie tętnicze
 • stosowanie leków sterydowych (przerost lewej komory)
 • wysoki cholesterol
 • zaburzona proporcja pomiędzy cholesterolem LDL i HDL
 • wysokie trójglicerydy
 • znikoma aktywność fizyczna
 • marskość wątroby (i wynikające z niej zaburzenia metaboliczne)
 • cukrzyca
 • predyspozycje rodzinne i genetyczne
 • otyłość brzuszna

Objawy zawału serca

Objawów może być naprawdę wiele – skupmy się na tych najbardziej typowych symptomach, gdzie zaraz po zaobserwowaniu powinniśmy natychmiast podjąć działania związane z uzyskaniem pomocy.

Ból w klatce piersiowej

Nagły bardzo silny ból w klatce piersiowej, trwający ponad 20 minut, odczuwany na dużym obszarze klatki piersiowej, odczuwalne pieczenie za mostkiem, dławiące i rozpierające odczucie, ból promieniuje do lewej kończyny górnej, żuchwy, pleców i do brzucha. Poszkodowany może czuć potężny ucisk w klatce piersiowej – tak jakby ktoś mu coś ciężkiego położył na mostku. Trzeba pamiętać, że nie każdy ból w klatce piersiowej oznacza zawał – ale każdy ból w klatce piersiowej mający powyżej zapisany przebieg wymaga odpowiednich działań!

Warto wspomnieć, że w przypadku osób chorych na cukrzycę objawy bólowe w przebiegu zawału mogą być znacznie osłabione bądź nawet nieobecne!

Duszności

W czasie wystąpienia zawału serca mogą pojawić się u poszkodowanego duszności, objaw ten najczęściej występuje u osób starszych i osób dotkniętych rozległym zawałem serca. Poszkodowany ma wtedy (wliczając dodatkowo objawy bólowe) odczucie jakby musiał oddychać przez słomkę.

Kołatanie serca

Objaw powiązany z (często) występującą tachykardią (przyśpieszona praca serca), której też towarzyszy zwiększone ciśnienie krwi. Chory czuje wtedy nierównomierną pracę serca – kołatanie.

Lęk i napad paniki

Powyższe objawy powodują u chorych często napady paniki, którym towarzyszy lęk o swoje zdrowie i życie.

Inne możliwe objawy zawału

Bladość skóry, lepki zimny i wilgotny pot, spadek ciśnienia, osłabienie, mdłości i wymioty, biegunka niereagująca na leki, zawroty głowy, omdlenie, sine zabarwienie dłoni i stóp,

Zawał serca – pierwsza pomoc

W przypadku zaobserwowania jednego z powyższych objawów musimy reagować i to szybko. Najważniejszy jest czas. Wczesne rozpoznanie i objawów zawału serca daje szanse na uratowanie tkanek serca. Najlepsze rokowanie daje wypełnienie tzw. Złotej godziny – gdzie leczenie specjalistyczne zostanie rozpoczęte w przeciągu pierwszej godziny od wystąpienia pierwszych objawów.

Ból w klatce, co robić?

Jeżeli stwierdzisz u siebie lub u innej osoby objawy zawału serca (silny ból w klatce piersiowej, duszności) dzwoń, natychmiast – wybierz numer alarmowy 112/999, przekaż najważniejsze informacje tj. adres na który wzywasz pomoc, co się stało i opisz objawy u poszkodowanego i odpowiedz na wszystkie pytania dyspozytora. Po zakończeniu rozmowy przygotuj się na przyjazd karetki – zwierzęta domowe zamknij w łazience/pokoju, włącz światła zewnętrzne w domu, poproś kogoś, aby stanął przy drodze i „machał” do jadącej karetki, na osiedlu poinformuj ochronę i staraj się zachować spokój.

A co zrobić z poszkodowanym

W przebiegu duszności poszkodowany będzie potrzebować jak najwięcej świeżego powietrza (uchyl okno wpuszczając go trochę do pomieszczenia – nie rób przeciągu!), rozluźnij ubranie poszkodowanego i staraj się zapewnić mu jak największy komfort. Poszkodowany powinien się znaleźć w pozycji półsiedzącej (takiej która ułatwi mu oddychanie) z tułowiem nieznacznie pochylonym do przodu. Zapewnij poszkodowanemu wsparcie psychiczne – i pamiętaj o jednej ważnej rzeczy, zawał potwierdzony dopiero zostanie po wykonaniu kilku badań (EKG, wykonanie badań krwi na obecność enzymów wskaźnikowych w zawale serca ) dlatego mów o objawach starając się nie stawiać diagnozy (słowo zawał może doprowadzić do wzrostu niepokoju poszkodowanego).

Podawanie leków i pokarmu przed przyjazdem pogotowia

Tylko i wyłącznie na wyraźne i bezpośrednie polecenie dyspozytora medycznego. Każdy lek ma określoną grupę przeciwwskazań o których możesz zapomnieć – dyspozytor będzie o nich pamiętać i zapyta o te przeciwwskazania nim zaleci podaż np. kwasu acetylosalicylowego.

Kolejna ważna sprawa tyczy się pokarmu – unikajmy podawania jedzenia i picia poszkodowanemu przed przyjazdem pogotowia (w sytuacji gdyby była potrzeba wykonania zabiegu w znieczuleniu, czas rozpoczęcia zabiegu ulegnie wydłużeniu przez treść żołądkową!)

Czy chory powinien kaszleć po wystąpieniu objawów zawału serca?

W żadnym wypadku NIE! Zawał powoduje silny ból w klatce piersiowej, który przy kaszlu będzie ulegać wzmocnieniu, naszym zadaniem jest zwiększenie komfortu poszkodowanego, a nie zadawanie dodatkowego bólu poszkodowanemu!

Dobre rady na koniec.

Zawał serca to bardzo poważny stan, który zagraża życiu poszkodowanego – dlatego dbajmy o nasze serca : ) Trzymajmy zdrową dietę, prowadźmy aktywny tryb życia, zrezygnujmy z używek i regularnie się badajmy – serce mamy jedno, bije ono dla nas i dla naszych bliskich – dlatego dbajmy o nie a w razie potrzeby reagujmy!

 

 

Nasz 2019 rok:

Zrealizowanych kursów z pierwszej pomocy

Przeszkolonych osób

Godzin nauczania pierwszej pomocy

 • Zadowolonych kursantów! 100% 100%

Najnowsze wpisy na blogu:

Zapisy na kursy pierwszej pomocy:

Kurs pierwszej pomocy Warszawa

Kurs pierwszej pomocy Katowice

Kurs pierwszej pomocy Lublin

Kurs pierwszej pomocy Kraków

Kurs pierwszej pomocy Kielce

Kurs pierwszej pomocy Łódź

Kurs pierwszej pomocy Białystok

O nas:

Prowadzimy kursy i szkolenia z pierwszej pomocy. Jesteśmy osobami które na co dzień są związane ze służbą zdrowia oraz ratownictwem (Zespoły Ratownictwa Medycznego, Oddziały Szpitalne, Straż Pożarna, Wojsko Polskie), udzielamy pomocy osobom potrzebującym, wiemy jak to robić i chcemy się podzielić naszą wiedzą i doświadczeniem.

Kurs podstawowy z pierwszej pomocy

Kurs rozszerzony z pierwszej pomocy

Kurs pediatrycznej pierwszej pomocy

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy dla kierowców

Kurs pierwszej pomocy dla dzieci

Event ratowniczy

Koronawirus SARS-CoV-2

Koronawirus SARS-CoV-2

Koronawirus SARS-CoV-2 i choroba COVID-19

Czy mamy się czego bać? Jakie są objawy i jak powinniśmy na nie reagować.

Koronawirus COVID-19 – z czym przyszło nam się zmierzyć?

Rośnie liczba ofiar koronawirusa COVID-19 na świecie, media co dziennie poświęcają dużą czas swojego czasu antenowego na przekazywanie informacji dot. aktualnej sytuacji, rząd się mobilizuje pojawiają się oficjalne wytyczne. A z czym tak naprawdę przyszło nam się zmierzyć?

Koronawirus – co to oznacza?

Koronawirus jest to rodzina wirusów zdolnych do infekowania i wywoływania chorób u ludzi i zwierząt. Wyodrębnia się ich cztery rodzaje a nosicielami poszczególnych mogą być ssaki (w tym ludzie) lub ptaki. U ludzi mogą wywoływać różne objawy i choroby od zwykłego przeziębienia aż po poważne schorzenia układu oddechowego (MERS, SARS). Obecnie niedostępne są szczepionki, które mogłyby zapobiegać zarażeniu koronawirusem lub je leczyć. Dlatego też, tak wielką uwagę zwracamy aktualnie na Koronawirus wywołujący chorobę COVID-19. Patogen wywołujący tą chorobę nie był znany wcześniej naukowcom aż do grudnia 2019 roku kiedy został zaobserwowany w chińskiej prowincji Wuhan.

Koronawirus COVID-19, jakie są objawy zarażenia?

Najczęstszymi objawami zarażenia koronawirusem COVID-19, w oparciu o informacje WHO to:

– kaszel

– wysoka gorączka

– duszności, problemy z oddychaniem

– ból mięśni

– bóle głowy

– bóle gardła

Powyższe objawy są bardzo podobne jak grypy, dlatego też po zaobserwowaniu u siebie któregoś z tych objawów zastanów się czy.

Byłeś wcześniej narażony na kontakt z koronawirusem COVID-19

Zadaj sobie pytanie, czy w przeciągu ostatnich 14 dniu, znajdowałeś się w kraju w którym rozwija się epidemia koronawirusa COVID-19? Szczególną uwagę zwróć na kraje „podwyższonego” ryzyka tj Chiny, Tajlandię, Korea Południowa, Włochy (w szczególności północ kraju). Zastanów się też czy nie miałeś kontaktu z ludźmi którzy byli w jednym z ww miejsc.

Jestem w grupie ryzyka zarażenia wirusem i mam objawy, co robić?

Najważniejsze sprawdź oficjalne zalecenia dot. postępowania na wypadek zaobserwowania u siebie objawów koronawirusa (zrób to jeszcze przed udaniem się do Lekarza), wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/zdrowie aby uzyskać aktualne informacje! Spróbuj wykonać połączenie telefoniczne na dedykowane infolinie dot. koronawirusa i dowiedz się jakie powinny być Twoje kolejne kroki.  W podanym linku znajdziesz też wszystkie dane teleadresowe do jednostek Państwowej Agencji Sanitarnej oraz Listę oddziałów zakaźnych.

Pamiętaj! Idąc do przychodni bądź na SOR (gdy podejrzewasz u siebie koronawirusa) możesz stanowić drogę do zarażenia innych osób!

Jak się chronić przed koronawirusem ?

Po pierwsze, odpowiednia higiena! Myj ręce, myj je dokładnie w Internecie znajdziesz ogromną ilość grafik przedstawiającą technikę mycia rąk albo też sprawdź filmy na youtube. Do mycia rąk stosuj mydło i wodę.

Po drugie, wykorzystaj środek do odkażania dłoni po np. jeździe komunikacją miejską. Pamiętaj, aby środek był skuteczny musi zawierać co najmniej 60% alkoholu! Żele antybakteryjne bez zawartości alkoholu etylowego po prostu będą nieskuteczne. Przepis na taki środek? Bardzo proste 80ml spirytusu + 20ml wody i wymieszać ze sobą.

Po trzecie, zmieńmy swoje nawyki – unikajmy kontaktu naszych dłoni z naszymi oczami, nosem, ustami. Pamiętajmy – to jest ważne!

Po czwarte, podczas kaszlu lub kichania zakrywajmy usta i nos zgięciem łokciowym (nie dłońmi) albo chusteczką (którą natychmiast trzeba wyrzucić do najlepiej zamkniętego kosza) po kichaniu umyjmy ręce wodą i mydłem albo środkiem zawierającym co najmniej 60% alkoholu.

Czy maseczka mnie ochroni przed Koronawirusem??

Nie zaleca się obecnie używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieganiu zarażeniu koronawirusem COVID-19.  Samo noszenie maseczki nie gwarantuje powstrzymania ryzyka infekcji ze względu na ryzyko zarażenia i kontakt przez dłonie (niewystarczająca higiena). Maseczki też powinny być zmienianie co jakiś czas (ok dwie godziny – one też stają się siedliskiem bakterii). Na rynku można zaobserwować wzrost zainteresowania maseczkami chirurgicznymi/budowlanymi/antysmogowymi a co za tym poszło wzrost cen! Jeżeli posiadamy maseczkę ochronną to zachowajmy ja na wypadek gdybyśmy zaobserwowali u siebie objawy chorobowe koronawirusa covid-19 lub na potrzebę opieki nad taką osobą.

Skąd czerpać bieżące informację

Bardzo ważne jest aby zwracać uwagę na oficjalne komunikaty! Informacje umieszczone w Internecie mogą być już nieaktualne ! Dlatego zachęcam gorąco do bieżącego śledzenia stron rządowych i na nich opierania swojego postępowania na wypadek gdybyśmy zaobserwowali u siebie objawy zarażanie koronawirusem.

Nasz 2019 rok:

Zrealizowanych kursów z pierwszej pomocy

Przeszkolonych osób

Godzin nauczania pierwszej pomocy

 • Zadowolonych kursantów! 100% 100%

Najnowsze wpisy na blogu:

Zapisy na kursy pierwszej pomocy:

Kurs pierwszej pomocy Warszawa

Kurs pierwszej pomocy Katowice

Kurs pierwszej pomocy Lublin

Kurs pierwszej pomocy Kraków

Kurs pierwszej pomocy Kielce

Kurs pierwszej pomocy Łódź

Kurs pierwszej pomocy Białystok

O nas:

Prowadzimy kursy i szkolenia z pierwszej pomocy. Jesteśmy osobami które na co dzień są związane ze służbą zdrowia oraz ratownictwem (Zespoły Ratownictwa Medycznego, Oddziały Szpitalne, Straż Pożarna, Wojsko Polskie), udzielamy pomocy osobom potrzebującym, wiemy jak to robić i chcemy się podzielić naszą wiedzą i doświadczeniem.

Kurs podstawowy z pierwszej pomocy

Kurs rozszerzony z pierwszej pomocy

Kurs pediatrycznej pierwszej pomocy

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy dla kierowców

Kurs pierwszej pomocy dla dzieci

Event ratowniczy

Zadławienie u niemowląt

Zadławienie u niemowląt

Zadławienie u niemowląt - jak udzielić pierwszej pomocy?

Zadławienie u niemowląt może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka, sprawdź jak należy postępować !

Zadławienie – pierwsza pomoc dzieciom poniżej 1 roku życia

U niemowląt (dziecko poniżej 1 roku życia) obowiązują inne zasady udzielania pierwszej pomocy przy zadławieniu niż ma to miejsce w przypadku osób dorosłych, czy też dzieci powyżej 1 roku życia. Jest to spowodowane dużymi różnicami w budowie oraz w proporcjach ciała u niemowląt. Wczesna interwencja oraz poprawne działania ze strony opiekuna zapobiegną utracie przytomności i w efekcie zatrzymaniu krążenia.

Rozpoznanie zadławienia

Najważniejszym czynnikiem jest czas – im szybciej zauważymy objawy zadławienia u niemowlęcia tym lepiej. Na co musimy zwrócić uwagę? Tak jak w przypadku dorosłych i starszych dzieci – na kaszel.

Kaszel obecny – jeżeli dziecko otwiera buzię, pokasłuje, pluje, jego twarz robi się czerwona z wysiłku i próbuje odkrztusić ciało obce (bądź ciecz) znajdujące się w drogach oddechowych – nie pomagaj mu! Ułóż dziecko tak, aby było mu jak najwygodniej kaszleć i obserwuj! Traktować to trzeba jako kaszel efektywny, który umożliwi samodzielne usunięcie ciała obcego z dróg oddechowych. Wartym wspomnienia jest fakt, że nadmierna pomoc może nawet zaszkodzić! Doprowadzając do sytuacji, w której kaszel staje się nieefektywny.

Kaszel nieobecny –  jeżeli dziecko nie kaszle, jego skóra zaczyna robić się blada, nie wydaje z siebie żadnego dźwięku to znak, że należy jak najszybciej działać!

Jak postępować gdy niemowlę się zadławiło

Jeżeli dziecko jest jeszcze przytomne, ale kaszel przestał być obecny należy niezwłocznie:

 • Chwycić niemowlę i ułożyć je na ręku z głową skierowaną w dół (pamiętaj, aby chwycić dziecko za żuchwę, a nie za szyję)
 • Staraj się utrzymywać dziecko w pozycji neutralnej (bez nadmiernego odchylania głowy do tyłu bądź do przodu – w pozycji neutralnej niemowlę ma drożne drogi oddechowe)
 • Wykonaj 5 uderzeń w okolicę między-łopatkową. Możesz to zrobić ręką ułożoną w „łódeczkę” (połączonymi opuszkami palców), nasadą bądź zewnętrzną częścią dłoni.
 • W sytuacji gdy uderzenia między łopatki okażą się nieskuteczne (kaszel nie powróci bądź ciało obce nie opuści dróg oddechowych), odwróć dziecko na plecy i ułóż je na drugim przedramieniu, obejmując dłonią potylicę malca
 • Pamiętaj, głowa musi być skierowana ku dołowi (poniżej tułowia)
 • Wykonaj dwoma palcami 5 uciśnięć klatki piersiowej, miejsce ucisku znajduje się w dolnej połowie mostka, 1 cm poniżej linii sutków
 • Uciski wykonuj na głębokość 1-2 cm, średnio co 1 sekundę (wykonuj je energicznie)
 • Po cyklu uderzeń w okolicę między-łopatkową i uciskach klatki piersiowej, sprawdź czy ciało obce nie wydostało się do jamy ustnej, jeżeli jesteś w stanie je wygarnąć małym palcem – to zrób to. Jeżeli nie jesteś w stanie usunąć ciała obcego, wróć do uderzeń między łopatki i uciśnięć klatki piersiowej.
 • Cykle uderzeń pomiędzy łopatki i ucisków klatki piersiowej prowadź do momentu utraty przytomności, jeżeli niemowlę straci przytomność, przejdź do resuscytacji
 • Ułóż nieprzytomne niemowlę na twardym podłożu (podłoga, stół) i udrożnij drogi oddechowe do pozycji neutralnej, po czym wykonaj 5 oddechów ratowniczych. Następnie prowadź uciski klatki piersiowej i oddechy ratownicze.
 • Jeżeli jesteś sam na miejscu zdarzenia, przez jedną minutę prowadź resuscytację i wezwij pogotowie ratunkowe
 • Jeżeli jesteś w stanie, przełącz telefon w tryb głośnomówiący na czas rozmowy z dyspozytorem i cały czas prowadź uciski klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi
 • W przypadku dzieci traktuj oddechy jako priorytet (w przeciwieństwie do dorosłych)

Ważne!

Jeżeli udzielamy pierwszej pomocy zadławionemu, starajmy się zachować spokój, pamiętajmy o tym, że jeżeli kaszel przestanie być efektywny (słyszalny) mamy tylko kilkadziesiąt sekund na podjęcie działań nim poszkodowany straci przytomność.

W przypadku niemowląt nie wykonujemy uciśnięć nadbrzusza!!! (w przeciwieństwie do dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia).

Nigdy nie próbuj usuwać ciał obcych z dróg oddechowych na „ślepo”. Jeżeli nie widzisz go w jamie ustnej, nie wkładaj tam palców – może to doprowadzić do wymiotów lub nawet uszkodzenia tkanek miękkich (działamy w dużym stresie).

Staraj się zachować jak największy spokój, zwracaj uwagę na bezpieczny chwyt dziecka. Niedopuszczalne jest trzymanie dziecka za szyję w trakcie uderzeń w okolicę między-łopatkową.

Nie dopuść do sytuacji, w której dziecko wypadnie Ci z rąk. Działaj stanowczo, ale ostrożnie.

Jeżeli jesteś sam, pogotowie wezwij dopiero po 1 minucie prowadzonej resuscytacji.

Zadławienie – pierwsza pomoc osobie dorosłej

Zadławienie – pierwsza pomoc osobie dorosłej

Zadławienie to stan zagrożenia życia!

Zadławienie może stanowić zagrożenie dla życia. Jak rozpoznać, jakie są objawy, jak należy zadziałać aby pomóc zadławionemu?

Zadławienie – pierwsza pomoc osobie dorosłej

Ciało obce w drogach oddechowych (zadławienie) może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia! Każdemu z nas, przynajmniej raz w życiu zdarzyło się gdy kęs pokarmu czy też ciecz (napój) poleciał tam gdzie nie potrzeba – czyli w stronę dróg oddechowych.

Połknięte przez nas przedmioty, ciecz czy też pokarm zatrzymują się w drogach oddechowych, wtedy też następuje nasza reakcja obronna, tą reakcją jest kaszel. Na podstawie tego czy poszkodowany kaszle czy też nie, uzależniamy nasze dalsze postępowanie! Ale nim przejdziemy dalej, wyjaśnimy sobie jedną małą sprawę.

Zachłyśnięcie, zadławienie czy też zakrztuszenie?

Zachłyśnięcie – jest to sytuacja, w której drogi oddechowe mają kontakt z płynem. Z reguły wystarczy kilka chwil intensywnego kaszlu, aby usunąć ciecz z dróg oddechowych.

Zakrztuszenie (inaczej zadławienie) – sytuacja, w której do dróg oddechowych dostaje się ciało stałe (mogą być to małe przedmioty bądź część pokarmu). Ciało obce zamyka wtedy drożność dróg oddechowych, co może doprowadzić do zatrzymania odruchu kaszlu. W przypadku zadławienia wyróżniamy dwa stopnie zagrożenia, kiedy ciało obce doprowadza do częściowej, bądź całkowitej niedrożności dróg oddechowych.

Kaszel i inne objawy zadławienia

Jako świadek sytuacji, w której druga osoba uległa zadławieniu, na samym początku musimy rozpoznać objawy. Jest to dosyć proste, ponieważ w momencie w którym ciało obce dostało się do dróg oddechowych, zacznie silnie kaszleć. Jeżeli kaszel nie będzie efektywny, kolejnym symptomem może być długi (ciężki) świszczący oddech. W tym czasie osoba poszkodowana może chwytać się za szyję, tułów, pochylać do przodu, oczy zaczną jej łzawi a twarz zmieni kolor na czerwony (z czasem zacznie sinieć). Osoba poszkodowana będzie też próbowała desperacko nabrać powietrza. Dlatego też:

Kaszel obecny – pierwsza pomoc

W sytuacji gdy dojdzie do zadławienia, a kaszel jest obecny (słyszalny), mamy wtedy do czynienia z częściową niedrożnością dróg oddechowych. Obserwuj poszkodowanego, zachęcaj go do kaszlu i bądź w gotowości do dalszych działań, na wypadek gdyby kaszel przestał być efektywny! Celem kaszlu jest wtedy usunięcie ciała obcego z dróg oddechowych w sposób naturalny.

Poklepywanie poszkodowanego po plecach w trakcie kaszlu i nakazywanie unoszenia rąk do góry jest niewskazane! Jest to jeden z mitów krążących na temat pierwszej pomocy przy zadławieniu!

Kaszel nieobecny – całkowita niedrożność dróg oddechowych

Zadławienie z całkowitą niedrożnością dróg oddechowych jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia! Najważniejsza w takiej sytuacji jest jak najszybsze działanie.

Zadławienie z całkowitą niedrożnością dróg oddechowych rozpoznajemy, gdy u poszkodowanego kaszel przestał być efektywny (kaszel nieefektywny oznacza kaszel bez dźwięku), nie może on nabrać powietrza i zaczyna sinieć na twarzy. Wtedy musimy przejść do uderzeń w okolicę między-łopatkową i do uciśnięć nadbrzusza!

Zadławienie – pierwsza pomoc u osoby dorosłej

W momencie gdy stwierdzimy brak efektywnego kaszlu, przechodzimy do działania, poniżej kolejność czynności:

 • Stań za poszkodowanym i pochyl go do przodu, swoje przedramię ułóż na jego klatce piersiowej (zabezpiecz przed upadkiem) ustaw się z boku poszkodowanego
 • Wykonaj 5 energicznych uderzeń w okolicę międzyłopatkową, możesz zwiększać siłę z każdym uderzeniem, pamiętając o ochronie poszkodowanego przed upadkiem
 • Jeżeli nie pojawi się kaszel, bądź nie zostanie usunięte ciało obce z dróg oddechowych, stań za osobą poszkodowaną. W celu zapewnienia stabilizacji możesz włożyć swoją nogę pomiędzy nogi poszkodowanego, ułóż swoją mocno zaciśniętą pięść na nadbrzuszu (pomiędzy dołem mostka a pępkiem), przykryj swoją drugą dłonią pięść, przysuń swoje ciało do poszkodowanego i wykonaj 5 uciśnięć nadbrzusza. Pamiętaj, aby Twoja pięść wykonała ruch skierowany do Twojego ciała, a potem ku górze.
 • Jeżeli 5 uciśnięć nadbrzusza nie doprowadziło do kaszlu bądź usunięcia ciała obcego z dróg oddechowych, wykonaj 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową naprzemiennie z uciśnięciami nadbrzusza do momentu utraty przytomności
 • Gdy poszkodowany straci przytomność, ułóż go na plecach (na twardym podłożu), wybierz numer alarmowy 112 lub 999, wezwij pogotowie ratunkowe (tryb głośnomówiący), po czym niezwłocznie przejdź do prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej, zaczynając do uciśnięć klaki piersiowej.

Ważne!

Jeżeli udzielamy pierwszej pomocy zadławionemu, starajmy się zachować spokój.Pamiętajmy o tym, że jeżeli kaszel przestanie być efektywny (słyszalny), mamy tylko kilkadziesiąt sekund na podjęcie działań nim poszkodowany straci przytomność.

Pogotowie ratunkowe wzywamy dopiero po utracie przytomności, przed rozpoczęciem resuscytacji krążeniowo oddechowej.

Uciśnięć nadbrzusza nie wykonujemy u osób, które są bardzo otyłe oraz u kobiet w widocznej ciąży.

Każda osoba, u której były stosowane uciśnięcia nadbrzusza, powinna skonsultować się ze swoim lekarzem!

Apteczka pierwszej pomocy – rodzaje apteczek

Apteczka pierwszej pomocy – rodzaje apteczek

Apteczka pierwszej pomocy - rodzaje

Wyposażenie, rodzaje i typy, normy DIN apteczek pierwszej pomocy

Apteczka pierwszej pomocy – zdefiniujmy

Apteczka pierwszej pomocy jest pojemnikiem służącym do przechowywania podstawowych materiałów i środków opatrunkowych używanych w trakcie udzielania pierwszej pomocy. Skład apteczki pierwszej pomocy oraz jej wielkość i forma powinny być dostosowane do potrzeb bieżących oraz środowiska w którym będzie potencjalnie użytkowana. Każda apteczka powinna być czysta (a przynajmniej wkład apteczny), znajdować się w łatwo dostępnym miejscu oraz być dobrze oznakowana – ważne jest aby każdy potencjalny użytkownik znał miejsce w którym znajduje się apteczka pierwszej pomocy!

Rodzaje apteczek pierwszej pomocy

Wyróżnia się kilka rodzajów apteczek pierwszej pomocy, wymienimy kilka podstawowych wraz z ich potencjalnym przeznaczeniem.

Apteczka pierwszej pomocy – samochodowa – obowiązkowo powinna się znaleźć w każdym samochodzie, jest niezbędna w trakcie wypadków komunikacyjnych gdyż oprócz środków opatrunkowych takich jak gazy jałowe, opaski elastyczne itp. zawiera środki zabezpieczające osobę udzielające pierwszej pomocy. Apteczka samochodowa powinna być zlokalizowana w miejscu w którym będzie łatwo dostępna (np. bagażnik, schowek) oraz widoczna (nie znajduje się pod bagażem).

Apteczka pierwszej pomocy – przemysłowa bądź zakładowa – gotowy zestaw materiałów opatrunkowych i elementów niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy dopasowany do specyfiki oraz potencjalnych zagrożeń w zakładzie pracy. Apteczka zakładowa znajduje się najczęściej w formie skrzynki zawieszonej na ścianie umożliwiającej szybkie jej zdjęcie i dostarczenie w konkretne miejsce. Jednym z najważniejszych elementów o którym trzeba pamiętać, jest zapoznanie pracowników z jej lokalizacją oraz zawartością!

Apteczka ścienna/publiczna – charakterystyczna apteczka, na stałe przymocowana do ściany co niestety uniemożliwia jej przetransportowania do osoby poszkodowanej, ale z racji swoich gabarytów może stanowić bazę/zapas środków opatrunkowych na danym terenie.

Apteczka domowa – apteczka która znajduje się w każdym domu, różnego rodzaju środki opatrunkowe + medykamenty które kumulują się w jednym miejscu. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie gdyż wszystko mamy pod ręką. To na co musimy zwracać szczególną uwagę, są to terminy ważności!! Niestety też często mamy zwyczaj wyrzucania opakowań używanych leków przez co tracimy dostęp do bardzo ważnych informacji umieszczonych na ulotkach załączonych do danego medykamentu. Warto jest raz na jakiś czas skontrolować zawartość takiej apteczki aby uniknąć przekroczenia terminu ważności oraz sprawdzić stan środków opatrunkowych.

Apteczka turystyczna – musi mieć wytrzymałą w swojej konstrukcji oraz zapewniać ochronę przed czynnikami atmosferycznymi i być odporna na uszkodzenia. Warto jest zwrócić uwagę na systemy mocowania do naszego wyposażenia (rzepy, pasy) tak aby apteczka była dla nas wygodna w trakcie przenoszenia oraz łatwo dostępna. Kwestia umiejscowienia takiej apteczki jest mocno indywidualna, sami powinniśmy ocenić w którym miejscu powinna się ona się znaleźć. Kwestia wyposażenia jest mocno indywidualna, możemy skorzystać z gotowych zestawów bądź sami skompletować „spersonalizowaną” apteczkę turystyczną.

Norma DIN – co to oznacza?

Skrót DIN oznacza Niemiecki Instytut Nowelizacyjny (Deutsches Institut für Normung), organizacja ta jest odpowiedzialna za pracę instytucji normalizujących w Niemczech i przedstawicielem w ogólnoświatowych i europejskich organizacjach normalizacyjnych. W Polsce nie mamy dokładnie sprecyzowanych norm dotyczących składu i wyposażenia apteczek, dlatego też w większości wypadków jest on zgodny z normą DIN gdyż na takich samych normach wzoruje się większość krajów Unii Europejskiej. Jest bardzo prawdopodobne że gdy spojrzymy na naszą apteczkę samochodową to zobaczymy normę:

DIN 13164 – Określa wyposażenie apteczki pierwszej pomocy umożliwiające działanie w terenie (najczęściej dotyczy to warunków wypadków komunikacyjnych).

DIN 12167 – Określa wyposażenie apteczki pierwszej pomocy która umożliwia działanie w terenie, jednakże jest ograniczone gdyż ta norma powstała z myślą o kierowcach jednośladów

DIN 13157 – Określa wyposażenie „dużej” apteczki pierwszej pomocy, często nazywana też przemysłową. Stanowi wyposażenie rekomendowane dla zakładów pracy, biur czy też szkół.

Każda apteczka pierwszej pomocy zgodna z Normą DIN będzie w swym składzie zawierać spis wyposażenia oraz krótką instrukcję udzielania pierwszej pomocy.

O czym warto pamiętać? Norma DIN nie oznacza nazwy apteczki, Norma DIN określa wyposażenie które musi się znaleźć w środku aby dana apteczka spełniła określoną normę.

W normie DIN znajdziemy też dodatkową nazwę „PLUS” – oznacza to że apteczka została wyposażona dodatkowo w maseczkę z prowadzenia sztucznego oddychania (z zaworem jednostronnym).

Dobre rady na koniec

Pierwsza i w sumie najważniejsza. Poznajmy swoją apteczkę =) Po zakupie otwórzmy ją, zobaczmy gdzie leżą opatrunki jałowe, opaski dziane i elastyczne, zwróćmy uwagę na umiejscowienie folii NRC – tak abyśmy w razie potrzeby mogli użyć jej w sposób jak najbardziej sprawny!

W czasie trwania szkolenia z pierwszej pomocy bądź szkolenia bhp, zapytajmy się jakie środki opatrunkowe dodatkowo mogły by znaleźć się w naszej apteczce. Przykładowo – Codofix rozmiar 6 bardzo dobrze podtrzymuje opatrunki założone na głowę, jest też znacznie bardziej wygodny aniżeli opaska elastyczna/dziana. Ogólnie pamiętajmy, w trakcie szkoleń z pierwszej pomocy instruktorzy z reguły mają ze sobą torby opatrunkowe, poprośmy o prezentację i rekomendację środków które jest warto zakupić aby być przygotowanym na różne sytuację.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, bądź jesteś ciekaw co należałoby umieścić w swojej domowej/samochodowej apteczce pierwszej pomocy, bądź też chcesz przygotować swój zakład pracy w tym zakresie na zdarzenia nagłe, śmiało – napisz do nas maila/zadzwoń – pomożemy, doradzimy (oczywiście bezpłatnie) =)