fbpx

Kursy Pierwszej Pomocy dla pracowników szkół

Bezpieczeństwo w szkole to podstawa!

Pomagamy spełnić wymagania ustawowe w zakresie szkolenia pracowników szkół!

Szkolenie z pierwszej pomocy dla szkół

Każdy pracownik szkoły niezależnie od pełnionej funkcji jest zobowiązany przejść przez szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 31 października 2018r. Obowiązkowe szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników szkół mają za zadanie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie placówek oraz przećwiczenie podstawowych zagadnień związanych z organizacją pomocy podopiecznym w czasie zajęć szkolnych.

Tematyka szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli

Szkolenie z pierwszej pomocy dla szkół podstawowych i średnich trwa minimum 5 godzin zegarowych! – jest to nasz standard którego będziemy się trzymać, ze względu na fakt że w trakcie tego typu zajęć obowiązkowo trzeba poruszyć dwa bardzo ważne moduły. Pierwszym istotnym elementem szkolenia z pierwszej pomocy w szkole są ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy i prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej u osób dorosłych, zaś drugim elementem są zasady udzielania pierwszej pomocy i prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej u dzieci. Rozbicie szkolenia na dwa duże moduły jest spowodowane faktem wieku uczniów oraz różnic w postępowaniu u dzieci i osób dorosłych (które są bardzo istotne). Przypomnijmy, jeżeli mamy do czynienia z poszkodowanym którego wiek znajduje się w przedziale od 1 roku życia do momentu występowania pierwszych oznak dojrzewania działamy zgodnie ze schematami pierwszej pomocy dzieciom natomiast od momentu kiedy występują pierwsze oznaki dojrzewania postępujemy jak z osobą dorosłą!

Program kursu pierwszej pomocy dla nauczycieli

Program dostosowujemy do potrzeb placówki, jeżeli mamy do czynienia ze szkołą sportową – wydłużymy zajęcia po to aby bardziej szczegółowo omówić i przećwiczyć zasady postępowania w przypadku wystąpienia urazów kostno-stawowych. Dokonamy szybkiej analizy aktualnych wytycznych postępowania w stanach nagłych na terenie placówki zarekomendujemy ewentualne zmiany, każdorazowo instruktor sprawdzi apteczki pierwszej pomocy oraz w razie potrzeby uzupełni o poszczególne środki opatrunkowe 🙂

Szkolenia pierwszej pomocy nastawione na praktykę

Zdajemy sobie sprawę, iż dzieci są ruchliwe, dużo się dzieje na terenie szkoły dlatego po omówieniu teorii i wykonaniu podstawowych ćwiczeń praktycznych (Resuscytacja dorosłych i dzieci, obracanie z brzucha na plecy i w pozycję bezpieczną, pierwsza pomoc przy zadławieniach) wykonamy pozorowaną akcję ratowniczą (trochę krwi i krzyku :)). Nasze działania będą mieć na celu  zasymulowanie działań związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Właśnie działania praktyczne umożliwią przećwiczenie w praktyce kolejności działań na miejscu zdarzenia oraz zobrazowanie sobie potencjalnych zagrożeń.

W celu zamówienia szkolenia zachęcamy do kontaktu, wyjaśnimy wszystkie wątpliwości oraz prześlemy ofertę.

Najbliższe szkolenia otwarte – zapisz się już dzisiaj!

Luty 2020
Marzec 2020
Nie odnaleziono wydarzeń!