fbpx

Pierwsza pomoc dla przedszkoli i żłobków

Bezpieczeństwo dziecka jest priorytetem!

Szkolenia z pierwszej pomocy pediatrycznej dla opiekunów dzieci w przedszkolach i żłobkach

Szkolenie z pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci w żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych.

Małe dzieci powierzone pod opiekę przez rodziców placówce opiekuńczej (przedszkole, żłobek, klub dziecięcy) wymagają szczególnej uwagi. Zadaniem opiekunów dzieci jest nie tylko sprawowanie nadzoru nad ich wstępnym etapem wychowania, zapewnienia rozrywki w czasie sprawowanej opieki czy też rozwijania u podopiecznych umiejętności społecznych ale najważniejszym zadaniem jest zapewnieni bezpieczeństwa.

Małe dzieci nie powiedzą że coś je boli, nie powiedzą że mają gorączkę bądź duszności, małe dzieci zareagują płaczem – dlatego też niezmiernie ważne jest aby pracownicy placówki sprawującej opiekę nad dziećmi mieli wiedzę i umiejętności jak należy reagować w sytuacji wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia. Szkolenia z pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci w przedszkolu i żłobku umożliwiają nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie postępowania i odpowiedniego reagowania na występujące zagrożenia dla życia, zdrowia oraz w momencie wystąpienia ran i urazów ciała.

Tematyka szkoleń pierwszej pediatrycznej

Kurs pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci w przedszkolu i żłobku nie ogranicza się tylko do zagrożeń zdrowotnych. Szczególną uwagę przykładamy do procesu wzywania pogotowia i przygotowania na jego przyjazd oraz zasad postępowania na wypadek pożaru bądź innego zagrożenia które może mieć miejsce na terenie przedszkola, żłobka bądź klubu dziecięcego. Istotne jest odpowiednio zadbać o bezpieczeństwo psychiczne dzieci w czasie udzielania pierwszej pomocy. Dzieci niestety nie do końca rozumieją pewnych rzeczy dlatego naszym obowiązkiem jest ich ochrona przed następstwami  niebezpiecznych zdarzeń.

Organizacja kursu pierwszej pomocy dla opiekunów

Kursy pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci są zawsze realizowane w placówce opiekuńczej zamawiającej szkolenie. Daje to możliwość ćwiczeń praktycznych w znanym środowisku pracy oraz umożliwia instruktorom analizę potencjalnych zagrożeń. Obecny na miejscu instruktor pierwszej pomocy określi uśredniony czas przyjazdu pogotowia ratunkowego do danej placówki i na podstawie tego czasu dojazdu dostosuje ćwiczenia praktyczne po to aby w jak największym stopniu przygotować opiekunów do udzielania pierwszej pomocy.

Czas i program szkolenia pierwszej pomocy dzieciom

W trakcie szkolenia z pierwszej pomocy w przedszkolu bądź żłobku instruktorzy dokonają przeglądu apteczek pierwszej pomocy, zarekomenduje uzupełnienie  o określone środki opatrunkowe oraz ćwiczenia praktyczne zrealizuje w oparciu o zawartość apteczek.

Czas szkolenia dla opiekunów dzieci skupi się na teoretycznym omówieniu zasad udzielania pierwszej pomocy dzieciom i niemowlętom oraz wskaże różnice w postępowaniu u osób dorosłych i dzieci.

Program szkolenia jest dostosowany do specyfiki najczęstszych zagrożeń występujący u dzieci w trakcie zajęć omówione zostaną:

 • Brak oddechu i zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej
 • Bezdech
 • Ciało obce w drogach oddechowych
 • Drgawki
 • Duszność
 • Gorączka
 • Oparzenia termiczne
 • Uraz głowy lub kręgosłupa
 • Utrata przytomności
 • Zranienia i krwotok

W trakcie szkolenia pierwszej pomocy dzieciom przećwiczymy:

 • Wzywanie pogotowia ratunkowego, rozmowa z dyspozytorem
 • Przygotowanie się na przyjazd zespołu pogotowia ratunkowego
 • Zasady prowadzenia działań ratowniczych w placówce w której przebywają dzieci
 • Opracujemy instrukcję udzielania pierwszej pomocy
 • Wspólne doposażymy apteczkę pierwszej pomocy
 • Kurs pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci trwa minimum 4 godzin, czas jest ustalany indywidualnie tzn. jak zaczniemy to skończymy dopiero w momencie gdy wszystkie zagadnienia zostaną przećwiczone. Rekomendujemy aby szkolenie odbywało się w placówce w której opiekunowie są zatrudnieni. Jeżeli chodzi o kwestię godzin rozpoczęcia szkolenia to dostosowujemy się do godzin pracy danego przedszkola bądź żłobka, zajęcia mogą odbywać się w godzinach wieczornych na przykład po godzinie 16.00
 • Cena jest uzależniona od ilości osób biorących udział w zajęciach. Cena końcowa jest ustalana indywidualnie.

Wybierając szkolenie pediatryczne z Erkao dodatkowo:

W ramach szkolenia otrzymacie Państwo od nas 50% zniżki na warsztaty z udzielania pierwszej pomocy dla swoich podopiecznych =)

Po szkoleniu udostępnimy prezentację multimedialną oraz wskażemy literaturę celem przypomnienia oraz poszerzenia swojej wiedzy i kwalifikacji.

Wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla pracowników obecnych na szkoleniu.

 

Najbliższe szkolenia otwarte – zapisz się już dzisiaj!

Luty 2020
Marzec 2020
Nie odnaleziono wydarzeń!